9,950
VIEWS

เจ้าสัวเจริญ ควักเงินอีกก้อน เดินหน้าซื้อกิจการ KFC Pizza Hut ในมาเลเซีย

Oct 11, 2017 S.Worapol

เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ยังคงเดินหน้าทุ่มเงินเพื่อซื้อกิจการในเครือข่ายร้านอาหาร KFC และ Pizza Hut ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าซื้อ KFC ในปัจจุบันในไทยจำนวนกว่า 240 เป็นเงินกว่า 11.3 พันล้านบาท (340.2 ล้านดอลลาร์)

โดยในปัจจุบัน 2 แบรนด์นี้ทั้ง KFC และ Pizza Hut เป็นของกลุ่ม QSR Brands ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 ราย คือ Johor Corporation เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 51% ในขณะที่ Employees Provident Fund (EPF-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมาเลเซีย) มีหุ้นทั้งหมด 25% และกลุ่มนักลงทุน Private Equity จากยุโรป (CVC Capital Partners) ถือหุ้นที่เหลืออีก 24% ทั้งนี้ QSR Brands เองก็มีร้าน KFC ในประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน และกัมพูชา รวมทั้งหมด 775 สาขา และ Pizza Hut อีก 390 สาขาในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

โดยในตอนนั้น Jcorp ได้ซื้อกิจการ KFC ในปี 2012 ที่มีมูลค่าสูงถึง 5.1 พันล้านริงกิต (1.2 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งข้อตกลงนี้ได้เสร็จสิ้นลงในปี 2013

นอกเหนือไปจากนั้น เจ้าสัวเจริญยังเป็นเจ้าของ Fraser and Neave (F&N) ในสิงคโปร์ ทำให้อาณาจักรอาหารของไทยเบฟในอาเซียนเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

Source: insideretail

Strategy

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.