CPN สร้างแคมเปญ “Rethink-ทิ้งดี Challenge-คิดดีก่อนทิ้ง” เปลี่ยนขยะดิลิเวอรี่เป็นสิ่งดีๆ เพื่อโลก

Jun 04, 2020 -None-

เซ็นทรัลพัฒนา ชูจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในระดับเมืองถึงระดับชุมชน ใส่ใจปัญหาขยะดิลิเวอรี่ สร้างสรรค์แคมเปญ “Rethink - ทิ้งดี Challenge – คิดดีก่อนทิ้งชวนลูกค้าเปลี่ยนขยะดิลิเวอรี่ เป็นสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา นำร่อง 16 สาขา ทั่วประเทศ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN นำร่องริเริ่มแคมเปญ “Rethink - ทิ้งดี Challenge – คิดดีก่อนทิ้งชวนลูกค้าเปลี่ยนขยะดิลิเวอรี่เป็นสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา แคมเปญเดียวที่คนไทยทั่วประเทศสามารถร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมปกป้องโลกของเราได้ง่ายๆ ที่เซ็นทรัลใกล้บ้าน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิ.. – 14 .. 63  (ระยะเวลาเก็บสะสม 40 วัน) โดยขยะพลาสติกที่ได้รับการทำความสะอาดแล้วทุกๆ 10 ชิ้น จากการสั่งดิลิเวอรี่จะสามารถนำมาแลกคูปองส่วนลดร้านอาหารในเครือ CRG ตามเงื่อนไขได้ 1 สิทธิ์ โดยสามารถแลกได้ในวันที่ 10-14 .. 63 เท่านั้น (ระยะเวลาแลกสิทธิ 5 วัน จำกัดแลกได้ 1 คน / 20 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ) ใน 16 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ลาดพร้าว, เวสต์เกต, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, พระราม 3, พระราม 2, ปิ่นเกล้า, บางนา,ศาลายา,มหาชัย, ชลบุรี, ระยอง และ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค นับแต่มีสถานการณ์โควิด 19 การสั่งอาหารผ่านดิลิเวอรี่  ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 100% ส่งผลให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ชิ้นต่อทุก 1 ออเดอร์ของการสั่งอาหารดิลิเวอรี่ ซึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณขยะดิลิเวอรี่จะมีจำนวน 560 ล้านชิ้นต่อปี ส่งผลอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม บริษัทฯ จึงเร่งดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และรณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะทั้งในระดับเมืองถึงในระดับชุมชน เพื่อต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นศูนย์กลางในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนเมืองในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน  โดยตั้งเป้าหมายในการรีไซเคิลขยะดิลิเวอรี่ให้ได้ 45,000 ชิ้น จากลูกค้าที่รวมสะสมและนำมาแลก จะได้รับการนำไปแยกชนิด และแปรรูปกลับเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน้ำมันไพโรไลซิสเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทาง Circular Economy อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้ร่วมจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายธุรกิจ อาทิ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ภาคีภาครัฐ และเอกชนกว่า 40 องค์กร จัดทำโครงการมือวิเศษ x วนโดย PPP Plastics อาสาเป็นจุด Drop point ตั้งถังวนถุง รับขยะพลาสติกประเภทยืดได้ ใน 17 สาขาทั่วประเทศ, ร่วมมือกับ AIS จัดการขยะ E-waste จัดตั้งถังขยะสำหรับขยะอิเล็คทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจำนวน 34 จุดในทุกสาขาทั่วประเทศ, ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์อาหารภายใต้การบริหารของบริษัท ในการคัดแยกขยะขวดพลาสติก และขยะเศษอาหาร ร่วมกับโค้ก (ประเทศไทย) และภาคีบริษัทรีไซเคิลชั้นนำของประเทศในการสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้โครงการโค้กขอคืน x Journey to Zero”, ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคีผู้ประกอบการอาคารบนถนนรัชดาฯ ในการคัดแยกขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “Care The Whale”  เป็นต้น

โดยในอนาคตจะมีการร่วมกับพันธมิตรที่มีแนวทางเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการใหม่ ให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ยั่งยืน รวมถึงมีโครงการ Journey to Zero ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับพนักงานให้ช่วยกันแยกขยะในที่ทำงาน โดยมีเป้าหมายให้เกิดการแยกขยะที่ถูกประเภท เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดี และได้ขยายการดำเนินการไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลอีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.