วี ฟิตเนส โซไซตี้ พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิถุนายนนี้ กับมาตรการ New Normal ที่ยกระดับคุมเข้ม

Jun 01, 2020 -None-

หลังประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3  มีการอนุญาตให้ธุรกิจฟิตเนสเปิดบริการได้ วี ฟิตเนส โซไซตี้ พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กับมาตรการ New Normal ที่ยกระดับคุมเข้มมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงานทุกคน ในการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์ต่าง ภายในคลับทุกแห่ง ด้วยแผนแม่บท 5 ข้อเพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล   

 

เมษยน  เด่นเกรียงไกร  ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด  เปิดเผยว่า วี ฟิตเนส โซไซตี้ ได้วางมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ทั้งใน ด้านสถานที่ ด้านบริการ และด้านพนักงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงาน ทั้งการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม เพื่อให้สมาชิกและเทรนเนอร์ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานในการออกกำลังกายในคลับทุกแห่ง 

มาตรการต่าง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง ครอบคลุมตั้งแต่ การจำกัดระยะเวลาการเปิดให้บริการ การวัดอุณหภูมิทุกคน การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ต่าง อย่างสม่ำเสมอ การจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม การจำกัดจำนวนสมาชิกในคลาสออกกำลังกาย และข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สมาชิกทุกคนมั่นใจได้ว่าจะสามารถเพลิดเพลิน ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับสุขภาพดี กับกิจกรรมออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบการใช้อุปกรณ์ การฝึกสอนส่วนบุคคล และการเข้าคลาสออกกำลังกายต่าง ด้วยแผนแม่บท 5 ข้อเพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล ดังนี้    

 

1. Extra Screening การคัดกรองอย่างเข้มงวด 

                - ตรวจวัดอุณหภูมิ ท่านสมาชิกผู้เข้าใช้บริการ พนักงานทุกคนก่อนเข้าสู่คลับ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 37.5 องศาขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนเข้าใช้บริการ

                - เทรนเนอร์ และพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย, Face Shield และสวมใส่ถุงมือในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลา

 

2. Social Distancing งดความแออัด 

                - เว้นระยะห่างการเข้าแถวรอคิวทุกจุดที่เข้าใช้บริการ และการเข้าใช้บริการตู้ล็อคเกอร์ ในระยะห่าง 1-2 เมตร

                - เพิ่มจุดบริการ FastTrack สำหรับการเข้าใช้บริการ โดยไม่ต้อง ยืนหน้าเคานเตอร์ต้อนรับส่วนหน้า โดยใช้เพียงมือถือ ของท่านสมาชิกในการ เช็คอิน สำหรับการความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัย และมั่นใจกับท่านสมาชิก  

                - จำกัดจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ Group class อาทิ Body combat, Body pump, Zumba, Spinning, Yoga, Pilates mat และ class อื่น ตามมาตรการ social distancing โดยขึ้นอยู่ตามขนาดของห้อง หรือ สตูที่เปิดให้บริการ 

                - จำกัดจำนวนผู้เข้าคลาสออกกำลังกายต่าง เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม  โดยสมาชิกสามารถทำการจองการเข้าคลาสผ่าน WE Mobile Application เพื่อความสะดวกสบาย การลดการสัมผัส และการวางแผนการออกกำลังกายได้ล่วงหน้า 

                - จัดพื้นที่ Member Lounge เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

                - เว้นระยะของอุปกรณ์และเครื่องเล่น Cardio Machine และ Spinning ในระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing และมีพนักงานเดินให้บริการ ตลอดระยะเวลา และให้คำแนะนำและสอดส่องดูแล ให้เป็นตามไปมาตราการตลอดระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ  

3. Safety Tracking ติดตามให้มั่นใจ 

               - มีการ เช็คอิน-เช็คเอาท์ ของลูกค้า เพื่อสะดวกในการติดตาม ผ่าน WE Mobile Application  

               - ใช้ระบบการเช็คอินแบบ Fast track ทั้งท่านสมาชิก เทรนเนอร์และพนักงาน มีการระบุข้อมูลชื่อ เวลา และอุณหภูมิในช่วงที่เข้ามาใช้บริการ
               - มีการทำแบบสอมถาม มาตรการ COVID-19 และมีแบบประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อทราบข้อมูล และติดตาม เพื่อการดูแลท่านสมาชิก 

               - มีการติดตามข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วันก่อนเปิดบริการ และทุกวันก่อนเริ่มงาน

 

4. Extra Cleaning สะอาดทุกจุดในเชิงรุก 

               - เช็ดทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 3 ชั่วโมง       

               - ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสต่าง อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง     

               - ทำความสะอาดบัตรต่าง สำหรับให้สมาชิกก่อนและหลังการใช้บริการ

               - ขอความร่วมมือสมาชิกในการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่าง และเสื่อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทางคลับเตรียมไว้ให้ทุกครั้งหลังการใช้งาน

               - ทำความสะอาดภายในคลับด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังคลับปิดทุกวัน

5. Touchless Experience ลดการสัมผัส 

        - เข้ารับบริการโดยการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือของสมาชิกผ่าน WE Mobile Application ลดการสัมผัสโดยการใช้บัตรสมาชิกในการเช็คอิน
        - ส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสดในทุกจุดบริการ

             - เปลี่ยนระบบประตูให้เป็นแบบอัตโนมัติ

             - ใช้ระบบเสริมการเช็คอินแบบเร่งด่วน Fast track ลดการสะสมของสมาชิกที่เคาน์เตอร์

             - สมาชิกต้องนำผ้าเช็ดตัวมาเองทุกครั้งเพื่อใช้ในขณะออกกำลังกายเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล

             - จัดชุดผ้าเช็ดตัวในห่อพลาสติก และให้ท่านสมาชิกหยิบรับผ้า หรือส่งคืนผ้าลงถังด้วยตัวเอง

 

เมษยน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกมาตรการป้องกันต่าง วี ฟิตเนส ได้ให้คำแนะนำพนักงาน และสื่อสารถึงทีมงานทั้งหมดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องถึงแนวทางปฏิบัติที่เน้นย้ำเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกที่จะกลายเป็น New Normal และเพื่อให้ ท่านสมาชิก ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับสุขภาพที่ และการบริการที่ดีที่สุด อย่างต่อเนื่อง ตามคอนเซ็ป ของ วีฟิตเนสเส้นทางของคนรักสุขภาพ ผ่านการบริการ และความใส่ใจจากพวกเราโดยมั่นใจได้ถึงการให้บริการ ของทุกคลับทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด แคราย, เจ อเวนิว ทองหล่อ และโรงแรม วี ราชเทวี 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle