สยามพิวรรธน์ เดินหน้าย้ำภาพ “รีเทลโมเดลใหม่” สร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีกอย่างยั่งยืน

May 29, 2020 R.Somboon

เรื่องของความยั่งยืน เป็น New Purpose สยามพิวรรธน์เจ้าของและผู้บริหาร OneSiam Global Destinations ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้เล่นรายนี้ที่ถูกลงรายละเอียดผ่านการ Co – Creation กับพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งการเปิดตัวโครงการ “I Love Siam – Smile Together” ที่มี 4 กิจกรรมนำร่อง ได้แก่ ตลาดนัดยิ้มสยาม โครงการ Siam Smile Space โครงการฟื้นใจไทย และ  ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน ถือเป็นอีก 1 จิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม กลยุทธ์ การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ของผู้ประกอบการรายนี้  เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์และความสำเร็จร่วมกันให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บอกว่า โครงการ I Love Siam – Smile Together นี้จะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ผ่านการนำโมเดลธุรกิจรีเทลใหม่ ที่เรียกว่า ระบบนิเวศค้าปลีก เข้ามาสร้างสมดุลทางการค้าเชื่อมโยงให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยโครงการ I Love Siam – Smile Together จะเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงพนักงานบริษัทต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ได้เข้ามาใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสยามพิวรรธน์ จะทำหน้าที่เป็นสื่อ กลางพื้นที่แห่งความสุขที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกฝ่ายและทุกคน ทั้งพนักงานและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขาดรายได้และยังต้องการความช่วยเหลือ และคนไทยทุกคนในฐานะลูกค้าที่จะได้มาสนุกกับการจับจ่ายใช้สอยอีกครั้ง

 

โครงการนี้ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่

1.ตลาดนัดยิ้มสยาม ซึ่งสยามพิวรรธน์เปิดพื้นที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ และทรูไอคอน ฮอลล์ จัดกิจกรรม ‘ตลาดนัดยิ้มสยาม’ ร่วมกับพันธมิตร ให้พนักงานและผู้ประกอบ -การจากทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ อาทิผู้ประกอบการส่งออกที่ไม่สามารถสินค้าออกต่างประเทศได้ และพนักงานที่ผันตัวมาขายของหลังถูกเลิกจ้าง เป็นต้น เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ พร้อมใช้ช่องทางการตลาดของบริษัทดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ และวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2563ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังเดือดร้อน และสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มิถุนายน 2563 นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ LINE Official Account @RoyalParagonHall และ @TrueIconHall(วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล)

2.Siam Smile Space: พื้นที่ทำงานแห่งรอยยิ้มและความสุข

จากวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงกะทันหันจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะการทำงานจากบ้าน (Work From Home)จนทำให้หลายคนเกิดอาการตึงเครียด แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ แต่คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลถึงความปลอดภัยในที่สาธารณะ ดังนั้นเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างมีความสุข สยามพิวรรธน์ จึงได้เปิดพื้นที่ทำงานแห่งรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบ Co-working Space บนพื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และโครงการไอคอนสยาม โดยยินดีให้ใช้บริการ ฟรีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน พื้นที่ทำงาน  Siam Smile Space ดังกล่าว จะมีมาตรการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด ซึ่งแต่ละศูนย์การค้าได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

3.โครงการฟื้นใจไทย โครงการ‘ฟื้นใจไทย’ กลับมาสุข ด้วยยิ้มสยาม เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำร่องจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เปิดเมืองสุขสยาม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งพื้นที่รองรับ 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาสร้างมูลค่าจากกิจการครอบครัวในพื้นถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  อัตลักษณ์ไทยจาก 77จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรผลไม้คุณภาพจากสวนดัง และเกษตรกรไทยดีเด่นที่กำลังประสบภาวะผลไม้ล้นตลาด โดยแบ่งรอบการจำหน่ายรอบละ 7 - 10 วัน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ไทยภายในเมืองสุขสยาม  โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้

- บริเวณธนบุรีดีไลท์ พื้นที่ต้อนรับชุมชนฝั่งธนบุรี พ่อค้าแม่ขายมือใหม่ พนักงานบริษัท นักธุรกิจที่ผันตัวเองมาสร้างมูลค่าจากกิจการพื้นถิ่นของครอบครัว ทั้งอาหารพื้นถิ่น ร้านอาหารต้นตำรับที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และหัตถศิลป์ไทยจากชุมชน เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนรอบจำหน่ายทุกสัปดาห์ 

- ลานเมือง 1  พื้นที่ต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป 20 อันดับแรกจากทั้ง 77 จังหวัด ทั้งอาหาร และหัตถศิลป์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไทยที่ลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารแบบต้นตำรับ

- ลานเมือง 2  พื้นที่ต้อนรับเกษตรกรผลไม้คุณภาพเพื่อช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด และผลไม้ที่ไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยให้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคนำผลไม้เมืองร้อนของดีที่ส่งออกไปทั่วโลกมาจำหน่ายให้คนไทยได้ชิมผลไม้คุณภาพจากมือเกษตรกรโดยตรง ทั้งเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สืบทอดสวนผลไม้จากครอบครัวรุ่นสู่รุ่น และนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานพัฒนาทั้งด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 เมือง   สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

 

4.ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน สยามพิวรรธน์ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมจัดกิจกรรม ‘ไทยช่วยไทย ยิ้มไปด้วยกัน’ รวบรวมมหกรรมผลไม้ 5 ภาคและของใช้อุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัด ส่งตรงจากชาวสวนและผู้ผลิตจากทั่วประเทศไทยมาจำหน่ายบนพื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวไร่ชาวสวนที่ประสบปัญหาในเรื่องการจำหน่ายผลผลิตในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรเป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และความสุขให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว และลูกค้าก็ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรจากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2563 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

“เนื่องจากเราเป็นธุรกิจที่ควบรวมผู้คน ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ เราจึงอยากทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส เราจะมอบพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่กลางให้กับผู้ประกบการรายย่อยได้มาใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไร โดยเราจะดูว่า สินค้าที่นำมาขาย ต้องไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีคุณภาพดี และสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้”

เรื่องของความยั่งยืน กลายเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจมาตั้งแต่ต้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ก็ออกมาพูดถึงวิชั่นของการเป็น “New Beginning - New Smile” มิติใหม่ของศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่จะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้คน ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคในแบบ New Normal Innovative Lifestyle ด้วยการสร้าง Retail Ecosystem ผ่าน Sustainable Living Community ผสมผสานกับ Omni Shopping Channel ซึ่งการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนนี้ จะมีเรื่องของการ Co – Creation หรือการ Collaboration เข้ามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการนำพาวิชั่นดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย

ขณะที่ ชนิสา แก้วเรือน ก็ย้ำว่า เรื่องของความยั่งยืน จะเป็นแก่นแกนสำคัญของการทำธุรกิจค้าปลีกที่ไม่ได้มองถึงแค่เรื่องของผลกำไรเป็นตัวตั้ง แต่มองว่าจะทำอย่างไรให้สามารถเติบโตได้ทั้งอีโคซิสเต็ม การทำค้าปลีกจะไม่ได้มองแค่เรื่องของการลดราคาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่จะมองถึงการเพิ่มแวลู่ให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันผู้ค้าหรือร้านค้าก็สามารถเติบโตได้ โดยผู้ประกอบการศูนย์การค้าจะทำหน้าที่ในการเข้ามาเป็นตัวกลางที่ Co – Creation กันทั้งในแง่ของการสื่อสาร การทำการตลาด และการเอนเกจลูกค้า

“ผู้บริโภคหลังวิกฤตโควิด – 19 จะหันมาดูแลตัวเอง ชุมชน และโลก การกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของความยั่งยืนจะเป็นเทรนด์ของโลกที่ผู้พัฒนาศูนย์การค้าต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการทำธุรกิจ”

 

สยามพิวรรธน์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle