3,681
VIEWS

ททท. ชูมาตรฐาน SHA เสริมแกร่งผู้ประกอบการหลังคลายล็อกโควิด-19

May 28, 2020 -None-

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งในประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบเต็มๆ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง สืบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่ง 2 ใน 3 มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงจนแทบจะเป็นศูนย์

แม้ประเทศไทยจะเคยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุด ผู้ประกอบการหลายรายสู้ต่อไม่ไหวแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่พร้อมจะปรับตัวเพื่อกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังภาครัฐคลายล็อกลง

เรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากนี้ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มองว่าเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยจะเป็นธงที่ช่วยนำให้นักท่องเที่ยวและภาคการท่องเที่ยวของไทยกลับมาอีกครั้ง

“การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการปรับตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้น คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขอนามัย ความสะอาด ความปลอดภัย ดังนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวเพราะถ้าไม่ปรับตัวจะอยู่ยาก สมัยก่อนชุดข้อมูลที่เราหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องของการหาว่าที่ไหนน่าเที่ยว หรือมีอะไรที่น่ากินบ้าง แต่ต่อจากนี้ไปทุกคนจะมองหาว่าโรงแรมที่จะไปพักหรือร้านอาหารที่จะไปทานมีมาตรการในการรักษาเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต”

สำหรับประเทศไทยค่อนข้างโชคดีที่ระบบสาธารณสุขสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในระดับที่จะสามารถผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในหลายๆ ส่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 “SHA จะเป็นมาตรฐานและคุณภาพที่ช่วยเข้ามาสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเที่ยวได้อย่างมั่นใจ สมัยก่อนเราอาจจะมองเรื่องของของการสร้างความพึงพอใจ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว แต่ตอนนี้เราต้องมองเรื่องของความปลอดภัย ความสะอาด การสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น”

ดังนั้น SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการในอนาคต โดยตราสัญลักษณ์ SHA จะมีอายุ 2 ปี มี ททท.เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หากผู้ประกอบการใดรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ไม่ได้จะถูกดำเนินการเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ทันทีรวมทั้งโดนตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูล SHA

“มาตรฐาน SHA จะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เชื่อถือได้หรือไม่ ผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น”

สำหรับกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งออกเป็น 10 กิจการ คือ กิจการประเภทภัตตาคาร/ ร้านอาหาร กิจการประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม กิจการประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว กิจการประเภทยานพาหนะ กิจการประเภทบริษัทนำเที่ยว กิจการประเภทสุขภาพและความงาม กิจการประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กิจการประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจการประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม กิจการประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ โดยมาตรฐานเบื้องต้นที่ทุกสถานประกอบการต้องดูแลจะมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติตามแนวทาง SHA โดยมาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จากนั้นปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามแนวทาง SHA แล้วจึงสมัครผ่าน Mini Site: Amazing Thailand SHA หากผ่านการตรวจ สอบ Checklist และได้รับการรับรองว่าดำเนินการตามมาตรฐาน SHA จากสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งจะมีการตรวจสอบ Post Audit โดยนักท่องเที่ยว หรือผู้รับบริการ Voice of Customer เพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA สุ่มตรวจสถานประกอบการต่างๆภายหลังก่อนรับตราสัญลักษณ์ SHA

อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ททท. จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha และผ่านช่องทางสื่อสารของ ททท. สำนักงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ  Amazing  Thailand  Safety and Health Administration จะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในรูปแบบ New Normal เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า New Normal ที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle