“เซ็นทรัล รีเทล” ชูยุทธศาสตร์ 5 พร้อม ตอบโจทย์ลูกค้ายุค NOW NORMAL

May 13, 2020 -None-

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม”ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแพลตฟอร์มค้าปลีกและบริการ(Central Retail & Service Platform)ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทางด้านแฟชั่น อาหาร และ ฮาร์ดไลน์รวมทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ดึงแรงงานไทยกว่า 19 ล้านคน (คิดเป็น 57% ของลูกจ้างในระบบทั้งหมด 33 ล้านคน) พร้อมทั้งขับเคลื่อนและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระจายรายได้คืนสู่คนไทยทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึง SMEs ที่มีกว่า 450,000 ราย ผลักดันธุรกิจค้าปลีกมูลค่ากว่า 3.5 ล้านล้านบาท และธุรกิจบริการที่มีสัดส่วนเป็น 54% ของ GDP ประเทศไทย

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางทีมผู้บริหารได้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนรับมือกับวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำ Central Retail & Service Platform”มาเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันธุรกิจค้าปลีกและบริการของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ เราเน้นความสำคัญที่ 2 เรื่องหลักคือ 1. เรื่องความสะอาดและสุขอนามัย โดยเรายึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมยกระดับการรักษาความสะอาดด้วยระบบอัจฉริยะให้เข้มข้นยิ่งขึ้น และ 2. เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม” ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ซึ่งได้พัฒนาไปสู่ความเป็น นาวนอร์มอล (NOW NORMAL) หรือโลกแห่งวิถีชีวิตปัจจุบัน”อย่างแท้จริง นับเป็นมิติใหม่ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. พร้อม…พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ด้วยการช่วยเหลือครบวงจร

โดยได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 มิติ ดังนี้

ดึงแรงงานไทยกว่า19ล้านคน จากทั้งหมด 33 ล้านคน กลับเข้าสู่“Central Retail & Service Platform”ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฟรีทั่วไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์การค้าในเครือ อาทิ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์, ท็อปส์ พลาซ่า และไทวัสดุ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ท็อปส์ออนไลน์, เซ็นทรัล ออนไลน์ และโรบินสัน ออนไลน์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชุมชน และผู้ประกอบการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกว่า 450,000 ราย ได้กลับเข้ามาจำหน่ายสินค้า และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทย

เพิ่มปริมาณการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร-สินค้าชุมชนโดยท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปจาก 1,170 ชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 9,000 รายการพร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายที่ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และจริงใจ
มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยมากกว่า 24,000 ครัวเรือนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน   

ล็อกราคาสินค้ากว่า 23,000 รายการนาน 3 เดือน พร้อมร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการลดราคาสินค้า 5-68% กว่า 3,000 รายการ ตลอดปี 2563 ที่ท็อปส์ และแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน

2.พร้อม…ยกระดับและชูมาตรฐานความสะอาดต่อยอดความแข็งแกร่งระบบสาธารณสุขไทย

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจที่จะกลับมาเดินห้างสรรพสินค้า, ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ และ ร้านค้าต่างๆในเครืออย่างไร้กังวล พร้อมนำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานด้านสุขอนามัย

ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือพนักงานสวมใส่Face shield และถุงมือ เป็นต้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีการอบโอโซน และ UVC มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตร รวมถึงสินค้าที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮออล์ ยังจัดช่วงเวลาพิเศษ และช่องจ่ายเงินพิเศษ (Fast lane) ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีมีครรภ์ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำด้านความปลอดภัย ได้แก่ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซีและ "เครื่องช่วยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ"

มาตรฐานด้าน Social Distancing

จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์ฯ 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. และจัดระยะห่างบริเวณจุดต่างๆ เช่น จุดชำระเงิน ลิฟต์ บันไดเลื่อน และที่นั่งของ Delivery man

มาตรฐานด้าน Trace & Tracking

จัดทำระบบ‘Safety Tracking’ เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการในโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ และห้างฯ รวมถึงร้านค้าต่างๆ

3. พร้อม...ใช้นวัตกรรมและสร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคSeamless & Contact-free Economy

ชูคอนเซ็ปต์Central Retail Smart FINผ่าน“One-Click”ด้วยแอปพลิเคชั่น “Dolfinจากเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค(บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และเจดี ดิจิตอล)ซึ่งสามารถสแกนจ่ายเงินได้ทันที โดยไม่ต้องจับเงินสด หรือบัตรเครดิต ที่ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทลกว่า 3,100 จุดทั่วประเทศถือเป็นการยกระดับเรื่องความสะอาด และช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมบริการเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชั่นที่มอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรอาทิบริการ “Order & Collectคลิกสั่งไว ไร้สัมผัสจ่ายเงินง่ายในแอป และรับของได้ที่หน้าร้าน เริ่มใช้แล้วที่ท็อปส์ 10 สาขานำร่องและร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลฯพร้อมทั้งยังมีบริการตอบสนองความต้องการด้วย OmnichannelPersonalizationผ่าน Digital Platform ให้ลูกค้าสะสม และใช้ Digital Voucherเมื่อจ่ายผ่านแอป DolfinและรับThe 1 Point เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่จ่ายตอบโจทย์และตรงใจลูกค้ายุคดิจิตอลเป็นอย่างดี

4. พร้อม...ต้อนรับ และให้บริการลูกค้าทุกช่องทางในยุค NOW NORMAL

ไม่ว่าลูกค้าจะมาที่ห้างร้าน หรืออยู่ที่บ้าน ต้องได้รับบริการ และประสบการณ์ที่ดีทุกช่องทาง ผ่านแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ที่ออกแบบการบริการให้เหมาะกับกลุ่ม Customer Segment ดังนี้

กลุ่มชอบคลิกบริการ application และ webstores

กลุ่มชอบแชต : Chat & Shopสั่งสินค้าผ่าน Line Official Account พร้อมพนักงานและ
แชทบอทพูดคุย และให้คำแนะนำ เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการช้อปปิ้งและมีการพัฒนาระบบดิลิเวอรี่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุ่มชอบโทร บริการ Call & Shop สั่งสินค้าผ่าน Call Centerโดยจะมีพนักงานคอยสนทนา และให้ความช่วยเหลือในการช้อปปิ้งเป็นรายบุคคล สามารถเลือกส่งสินค้าที่บ้าน หรือมารับเองที่สาขาก็ได้

กลุ่มชอบความสะดวก :

บริการ Drive Thruบริการพนักงานส่งสินค้าถึงรถ สะดวก ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

บริการ Click & Collect สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และมารับได้ที่สาขา

บริการ E-orderingกรณีสินค้าไม่มีจำหน่ายในร้าน พนักงานขายหน้าร้านสามารถใช้แท็บเล็ตเช็คสต๊อกสินค้าออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ เพื่ออำนวยสะดวก และประสานให้ลูกค้ามารับสินค้าได้ภายหลัง หมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าร้านเล็กหรือใหญ่ก็มีสินค้าครบทุก SKU เหมือนกัน โดยเริ่มบริการนี้แล้วที่เพาเวอร์บาย และจะขยายต่อให้ครบทุกธุรกิจในเครือ

กลุ่มชอบจองก่อนใคร:บริการ Reserve & Collectกดจองสินค้าออนไลน์ แล้วมาชมสินค้าจริง หรือทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมชำระเงินได้ที่สาขา ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังกดจองสินค้า และ บริการ 1-hour pickupลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และมารับที่สาขาได้ภายใน 1 ชั่วโมง เลือกชำระเงินได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือหน้าร้าน

5. พร้อม…เร่งเครื่องแพลตฟอร์มCentral Retail & Serviceอย่างเต็มที่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน

ขยายการลงทุนต่อเนื่องในส่วนที่สำคัญต่อธุรกิจ(Future Growth)อาทิ นวัตกรรม, เทคโนโลยี, พัฒนาทักษะบุคลากร (Reskill People) และพัฒนาออมนิแชแนลแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน รวมไปถึงการขยายสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และเวียดนาม เช่น ไทวัสดุ, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์,ท็อปส์ มาร์เก็ต และ GO! เวียดนาม

มุ่งมั่นที่จะเป็น Center of life หรือ “ศูนย์กลางชีวิตผู้คน”โดยใช้ความแข็งแกร่งของ Central Retail & Service Platform”ที่ครอบคลุมทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ (Physical & Online store) ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์รวมของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ซัพพลายเออร์ และธุรกิจ SMEs ต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม

นำโมเดลต้นแบบออมนิแชแนลที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ต่อยอดไปยังธุรกิจต่างประเทศ อาทิ บริการออนไลน์ และออมนิแชแนล ที่จะเปิดตัวที่รีนาเชนเต ประเทศอิตาลี ในเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงเหงียนคิม ในประเทศเวียดนามที่เตรียมเปิดตัวบริการออมนิแชแนลด้วยเช่นกัน

New Normal ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้กลายมาเป็น NOW NORMALของการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจในวันนี้ซึ่งเซ็นทรัล รีเทลมั่นใจว่า“ยุทธศาสตร์5 พร้อม” และ “Central Retail & Service Platform”ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของคนไทย สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน คนไทยทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับเข้ามาในประเทศ และสามารถตอบโจทย์การเป็นแพลตฟอร์มของทุกคนได้อย่างแท้จริง”ญนน์ กล่าวปิดท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle