ไปรษณีย์ไทยขยายเวลาส่งหน้ากากอนามัย–อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟรี! ถึง 31 พ.ค.นี้

May 08, 2020 -None-

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขานรับนโยบายรัฐบาล เคียงข้างประชาชนขยายเวลารับฝาก – ส่งต่อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ภายใต้โครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ถึงวันที่ 31 พฤษภา คม 2563 พร้อมเผยยอดธารน้ำใจคนไทยส่งหน้ากากอนามัย ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศทะลุ 1 ล้านกิโลกรัม ด้วยระบบงาน EMS รวมมูลค่าการส่งกว่า 35 ล้านบาท ย้ำจุดยืนการเป็นบริการเพื่อสังคม เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้ศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารและขนส่งขานรับนโยบายรัฐบาลเคียงข้างประชาชน ดำเนินโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19”  จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางแพทย์ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มีปริมาณสิ่งของที่ส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วน้ำหนักรวมกว่า 1,000,000 กิโลกรัม ด้วยมาตรฐานไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รวมมูลค่าการส่งกว่า 35 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังมีน้ำใจจากคนไทยส่งไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไปรษณีย์ไทยจึงขยายเวลาโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” เพิ่มอีกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ต้อง การส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถบรรจุสิ่งของลงกล่องที่แข็งแรง น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการ สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้น ไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ไทย EMS Point และร้านรับรวบรวม หรือหากมีความประสงค์ฝากส่งจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายการรับฝากนอกสถานที่โทร. 0-2831-3598, 09-1771-7408, 09-1771-7769 โดยสิ่งของที่ฝากส่งจะต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในการขนส่งและไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ ย้ำจุด ยืนการเป็นบริการเพื่อสังคม เคียงคู่คนไทยในทุกสถานการณ์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort