6,344
VIEWS

Customer Engagment สำคัญอย่างไรกับการแข่งขัน มองผ่านเกมการตลาดชุดใหม่ของน้ำดื่ม “คริสตัล”

Feb 17, 2020 R.Somboon

ความสนุกเร้าใจของการแข่งขันในตลาดน้ำดื่มมูลค่ารวม 35,776 ล้านบาท ถือเป็นสมรภูมิที่ใส่กันครบทั้งเรื่องของ “แทคติค” และ “แบรนด์” ซึ่งในแง่ของแทคติคนั้น ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคริสตัล สิงห์ หรือเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ต่างใส่กันครบทั้งเรื่องของการกระจายสินค้าเข้าร้าน การอัดเทรด โปรโมชั่นเพื่อให้ร้านค้าลงสินค้า รวมถึงการสร้างการ Pull Out หรือการให้ลูกค้าเลือกหยิบสินค้าของตัวเองออกจากตู้แช่

เช่นเดียวกับเรื่องของการทำ Branding ที่ต่างก็พยายามที่จะทำให้แบรนด์ของตัวเองเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภครวมถึงการสร้างให้เกิดแบรนด์เลิฟ ซึ่งการทำในเรื่องของ Customer Engagement เพื่อสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับลูกค้าของตัวเองเพื่อปูทางไปสู่การเป็นแบรนด์เลิฟของลูกค้า การขยับตัวครั้งใหญ่ในปีนี้ของน้ำดื่มคริสตัลคือภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงมาสู่เรื่องดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี

คริสตัลปูทางสู่การเติบโตแบบยั่งยืนด้วยแนวคิด “Crystal CARE” ซึ่งเป็นการสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนทั้งในเรื่องของยอดขาย และการเติบโตของสังคม สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตามแนวทางของการทำแบรนด์ในยุคใหม่ที่ต้องมองในเรื่องของความยั่งยืน เพื่อใช้เข้ามาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแบรนด์เข้าสู่สนามแข่งขัน

 

ขณะที่เรื่องของการสื่อสารแบรนด์นั้น ในปีนี้ จะทำภายใต้แคมเปญการสื่อสาร “Crystal Moment ช่วงเวลาคุณภาพ น้ำดื่มต้องคุณภาพ” ซึ่งเป็นอีกสเตปของการสร้างแบรนด์ที่นำเรื่องของ Emotional เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นอีกขั้นของการทำแบรนด์ที่ต่อยอดมาจากการนำเสนอเรื่องของ Functional ของคริสตัลที่เป็นน้ำดื่มคุณภาพที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจนได้รับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำอย่าง NSF เป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่ม

คริสตัลยังคงใช้พรีเซ็นเตอร์อย่างนาย ณภัทร เป็นตัวเชื่อมต่อความผูกพัน โดยพยายามสื่อให้เห็นถึงการเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่เข้าไปในทุกโมเม้นต์ของคนไทย ซึ่งไม่เพียงแค่แคมเปญการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศาเท่านั้น คริสตัลยังมีการสร้างสรรค์ฉลากบรรจุภัณฑ์ลิมิเต็ด อิดิชั่น 3 แบบ เพื่อสร้างสีสันในช่วงซัมเมอร์ ออกแบบลวดลายโดยศิลปิน 2 เจนเนอเรชั่น “ครูโต” ม.ล.จิราธร จิรประวัติ และหลานชาย คุณจิระ จิรประวัติ ณ อยุธยา ศิลปินและนักออกแบบเจ้าของชิ้นงานศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ตสุดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงช่วงเวลาคุณภาพในชีวิตประจำวันของทุกผู้คน ที่ไม่ว่าจะอยู่ในโมเม้นต์หรือความรู้สึกและสถานการณ์ใด น้ำดื่มคุณภาพคริสตัลก็พร้อมเติมเต็มและอยู่เคียงข้างเสมอ

 

ปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บอกว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2563 คริสตัลจะต่อยอดความสำเร็จด้วยแคมเปญการสื่อสารภายใต้แนวคิด “Crystal Moment ช่วงเวลาคุณภาพ น้ำดื่มต้องคุณภาพ” ซึ่งยังคงตอบโจทย์เรื่องคุณภาพ แต่เชื่อมโยงเข้ากับการใช้ชีวิตควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้น เพราะการเลือกน้ำดื่มคือการเลือกคุณภาพ เป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึ่งที่คุณเลือกได้ พร้อมกันนี้ ยังตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ผ่านแนวคิด CrystalCARE ที่แสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจจะยั่งยืนได้ สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนด้วย

การแข่งขันในตลาดน้ำดื่มที่ค่อนข้างรุนแรง และตัวผู้บริโภคเอง โอกาสในการสวิตชชิ่ง หรือเปลี่ยนแบรนด์ก็มีค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น หัวใจสำคัญในการที่จะยึดโยงให้ผู้บริโภคอยู่ติดกับแบรนด์เราโดยไม่หนีหายไปไหนนั้น ก็คือ จะทำอย่างไรให้สามารถเอนเกจพวกเขา และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างกลุ่มก้อนของคนรักแบรนด์ได้ในระยะยาว กลวิธีในการสร้าง Engagement จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยการทำในเรื่องของ Engagement นั้น มีสเตปสำคัญๆ อยู่ 5 สเตป ไล่จาก

 

สเตปแรก “Awareness Engagement” การทำให้ผู้บริโภคที่ไม่รู้จักสินค้า ได้รู้จักสินค้า

สเตปที่ 2 “Product Engagement” การทดลองใช้สินค้าครั้งแรก แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์มากนัก

สเตปที่ 3  “Brand Engagement” ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจในแบรนด์สูงขึ้น

สเตปที่ 4 “Community Engagement” บริษัทไม่สามารถเป็นผู้สร้าง Community Engagement ได้ เนื่องจาก Community เกิดจากการที่ลูกค้าได้ใช้สินค้า และรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า อยากจะใช้ต่อ จนนำมาสู่การติดในแบรนด์ จากนั้นลูกค้าจะเป็นคนตั้ง Community หรือ User Group ขึ้นมาทำให้เกิดเป็นชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งหน้าที่ของบริษัท คือ ให้การสนับสนุนและเอื้ออำนวยในการทำให้ลูกค้าสามารถสร้าง Community ขึ้นมาได้ง่ายขึ้น และในบางครั้ง Encourage ให้ลูกค้ามาเจอกัน

สเตปที่ 5 “Advocacy Engagement” เป็นการ Engagement ขั้นสูงสุดของ Brand Loyalty โดยลูกค้ามีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในแบรนด์ อีกทั้งสามารถเป็นเซลส์แมนให้กับบริษัทในการแนะนำสินค้าให้กับคนอื่นได้ โดยที่บริษัทไม่ต้องไปจ้างเขา

 

หากมองเข้ามาที่แบรนด์คริสตัลแล้ว จะพบว่า คริสตัลผ่านการสร้าง Engagement มาแล้วทั้ง 3 สเตปแรก โดยนำเสนอในเรื่องของ Functional ของสินค้าที่เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการผลิตมาอย่างยาวนาน ขณะที่ในสเตปที่ 4 และ 5 นั้น คริสตัลกำลังใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะต่อยอดความเชื่อมั่นจากเรื่องคุณภาพมาสู่การไว้วางใจที่เกิดจากความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

แน่นอนว่า ตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างนาย ณภัทร เข้ามามีส่วนในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกลุ่มก้อนของแฟนแบรนด์ ขณะเดียวกันการทำตลาดภายใต้แนวคิด “CrystalCARE” จะเข้ามาเป็นตัวช่วยอีกทางในการเอนเกจในสเตปที่ 4 และ 5 โดยแนวคิดนี้จะประกอบไปด้วย

1.Consumers, Customers and Community “ผู้บริโภค ลูกค้า ชุมชน” คือบุคคลสำคัญ คริสตัลใส่ใจ ในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สดใหม่ ผ่านเครือข่ายการจัดส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพครอบ คลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถส่งน้ำดื่มคริสตัลตอบโจทย์ทุกความต้องการ

2.Authenticity “ความเชื่อถือได้ของแบรนด์” เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF จากสหรัฐอเมริกา การเป็นสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากองค์การอาหารและยา มากถึง 6 ครั้ง ตอกย้ำว่าน้ำดื่มคริสตัลเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพตัวจริงที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ

 

3.Responsibility “ความรับผิดชอบต่อสังคม” การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคตระหนักใส่ใจในการบริโภค ด้วยการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ โดยมีขวดแก้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค การรณรงค์ให้บริโภคบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในร้านอาหารและที่พักอาศัยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดขยะบรรจุภัณฑ์ และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเรื่องกระบวนการแยกขยะและการนำขวดพลาสติกกลับมาเข้ากระบวนการแปรรูป รวมทั้งกิจกรรมUpcycling นำร่องด้วยการนำเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นเสื้อพนักงาน เพื่อพัฒนาไปสู่โครงการอื่นต่อไป

4.Environment “สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” คริสตัลได้มุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต ทำให้ได้รับฉลากลดโลกร้อนหรือคาร์บอนฟุตพรินต์ แสดงถึงความใส่ใจต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นแบรนด์น้ำดื่มรายแรกที่ด้รับการรับรองมาตรฐาน Water Footprint Certificate จากการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิต สะท้อนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

คริสตัลเป็นผู้นำในตลาดน้ำดื่มปี 2562 ด้วยส่วนแบ่งตลาดจากข้อมูลของนีลเส็นที่ 19.1% เป็นส่วนแบ่งตลาดที่ห่างจากที่ 2 คือน้ำดื่มสิงห์แค่จุดทศนิยม ซึ่งสามารถพลิกผันสลับกันขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดได้ตลอดเวลา หากแต่ละแบรนด์มีการอัดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้ามาดึงส่วนแบ่งตลาดของตัวเอง

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยเฉพาะความผูกพันด้านอารมณ์ที่จะดึงให้เขาไม่หนีหายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนกับที่คริสตัลพยายามทำในปีนี้......

 

น้ำดื่ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle