ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 3 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

Feb 03, 2020 -None-

ธนาคารกสิกรไทยประกาศแต่งตั้ง 3 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ พิภวัตว์ ภัทรนาวิก, อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ดูแลสายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ และ ปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์  สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร  
 
พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ปัจจุบันอายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2534 ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสเครือข่ายลูก ค้าผู้ประกอบการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
 
อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท MBA in International Finance and Banking, The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ เริ่มทำงานที่บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ลิสซิ่ง (ไทย) จำกัด ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จากนั้นเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2557 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ 
 
ปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (INTANIA73) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท MS-Information Technology จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มเข้าทำ งานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2541 ที่ผ่านมา ที่ฝ่ายวานิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงราคาตลาดและการปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงพอร์ตธุรกิจตลาดทุนและบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร

KBANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle