ตลาดหลักทรัพย์ เน้นกลยุทธ์ Inclusive Well-being มุ่งสร้างการเติบโตทุกภาคส่วนสมดุลยั่งยืน

Jan 22, 2020 M.Pussapol

ปี 2563  ครบรอบปีที่ 45  ตลาดหลักทรัพย์  มุ่งสร้างการเติบโตพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศ  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการทำงานและขยายธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีที่ตลท.ดำเนินงานครบ 45 ปี และเป็นปีแรกภายใต้กรอบกลยุทธ์ใหม่ระยะ 3 ปี (2563-2565)  ซึ่งมีนัยสำคัญอยู่ที่การมุ่งเน้นเรื่อง  Inclusive Well-being  เติบโตพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ อย่างสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

ภากร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันโลกมีพลวัตที่ต้องพร้อมรับมือต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์ในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก้าวกระโดด เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวข้ามผ่าน ตลท. จึงจะทำสองด้านไปพร้อมกัน คือ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต่อยอดธุรกิจใหม่

สำหรับกลยุทธ์หลัก หากมองจากพันธกิจจะพบว่า ปัจจุบัน ตลาดทุนไทยกำลังเผชิญบริบทใหม่ โดย 1. การระดมทุน ตลท.มีภารกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพ Startup และ SME  2. การลงทุน ต้องสามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ และ 3. Ecosystem  มีภารกิจเชื่อมโยง CLMV อาเซียน รวมถึงพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล

เรื่องความท้าทาย หรือการเปลี่ยนแปลงที่ตลท.ต้องรับมือ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตลาดทุนโลก Disruption และสภาพแวดล้อมผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน

การพิจารณาทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องนำสู่การกำหนดกลยุทธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1. เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) ปรับรูปแบบการทำงาน และขยายธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เน้นลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้บริการ  One-Stop Service  รวมถึงสร้างฐานข้อมูลที่ให้อุตสาหกรรมนำไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  2. เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportunities)  ทั้งในและต่างประเทศ  
  3. เติบโตกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้ง่าย และสะดวกมากขึ้น  สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้ร่วมตลาดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุล มีคุณภาพ  

พัฒนาการสำคัญ และความสำเร็จ

ในภูมิภาคอาเซียน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสภาพคล่องครองอันดับ 1 ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2555 มูลค่าซื้อขายต่อวัน 53,192 ล้านบาท ขณะที่ ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 มีการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2 แสนล้านบาท

TFEX มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยกว่า 4.3 แสนสัญญาต่อวัน บางวันซื้อขายกว่า 5-6 แสนสัญญา ปริมาณซื้อขาย  เป็นอันดับ 26 ของโลก

การระดมทุนในตลาดแรก มีมูลค่า  IPO 3.8 แสนล้านบาท  โดยมี  AWC-บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนมูลค่าระดมทุนใหญ่ที่สุดของไทย และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดมทุนใหญ่สุดในโลกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และ BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน  ที่ทำให้ตลาดน่าสนใจมาก

ทั้งนี้ ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา ตลท.เป็นแหล่งระดมทุนใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาตลอด จำนวนระดมทุน 30-40 หุ้นต่อปี มีส่วนผสมหลากหลาย ทั้งขนาดและประเภทอุตสาหกรรม ครึ่งหนึ่งอยู่ใน SET และอีกครึ่งอยู่ใน MAI สิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่า ตลท. เป็นแหล่งระดมทุนสำคัญของบริษัทขนาดเล็ก กลาง และบริษัทขนาดใหญ่

ภากร  เพิ่มเติมว่า  การลงทุนในตลาดรองก็ไม่ต่างกัน ปีที่ผ่านมา มีการระดมทุนค่อนข้างสูง มีหลายบริษัทระดมทุนเพิ่ม เรื่องนี้เป็นจุดแข็งของตลท. มีข้อมูลระบุด้วยว่า โดยเฉลี่ยการระดมทุนเพิ่มในตลาดรองมีมากกว่าตลาดแรก

“ประเด็นนี้ เป็นข้อดีที่บอกว่า ตลาดหุ้นไทย เป็นที่ที่ทำให้บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนขยายตัวได้มากขึ้น”

พัฒนาการอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น  บริษัทจดทะเบียนไทย 40 แห่ง ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Standard Index สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน เทียบกับเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งไทยตามทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซีย

มี 20 บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) สูงสุดในอาเซียน โดย  7 บริษัท ได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลกในระดับอุตสาหกรรม  ซึ่งมีประเทศเดียวในโลกที่มีจำนวนบริษัทใน DJSI  มากกว่าไทยคือ สหรัฐอเมริกา   

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปว่า ความสำเร็จทั้งหมดข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันที  แต่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องระยะหนึ่ง

“เราต้องไปคุยกับ MSCI ต้องไปขอคำปรึกษา ทำ Public Hearing กับ Decision Investor  ในต่างประเทศ จากนั้นต้องมาเสนอผลว่าเขาว่าอย่างไร MSCI จึงจะยอมรับการตัดสินใจให้ รวมถึงความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลาสั้นๆ ต้องมีการวางแผน และทำงานอย่างต่อเนื่อง”

Strategy

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle