Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดบ้านแนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ชูแนวคิด “Happy Workplace”

Jan 20, 2020 -None-

ซัมมิท แคปปิตอล ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จัดงาน “เปิดบ้านองค์กรแห่งความสุข Summit Capital Open House” แนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เน้นความโปร่งใส สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมรองรับการทำงานของพนักงานและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทำงานของพนักงาน และช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ซัมมิท แคปปิตอล ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากชั้น 10 มายังชั้น 11 ของอาคารอื้อจือเหลียง ด้วยเหตุผลหลักคือการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เนื่องจากบุคลากรต้องใช้เวลาราว 8 ชั่วโมงต่อวันในการทำงานอยู่ที่บริษัท จึงต้องการให้บุคลากรได้อยู่ในที่ที่มีความสวยงามสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อีกเหตุผลหนึ่งคือบริษัทได้ดำเนินงานมาถึง 25 ปีแล้วและมีการเติบ โตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่รองรับการเติบโต ให้พนักงานมีพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดในการออกแบบสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ มุ่งนำเสนอเรื่องความโปร่งใส หรือ Transparency ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของซัมมิท แคปปิตอล หรือ I-TRUST เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังในบุคลากรทุกระดับตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหาร สะท้อนผ่านการใช้กระจกไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมหรือห้องผู้บริหาร ให้สามารถมองเห็นกันได้หมด ไม่มีการปิดบังหรือปกปิด อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสวยงาม สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้กับพนักงาน เช่น ห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่องทำกาแฟ ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ พื้นที่พักผ่อน/โคเวิร์กกิ้งสเปซ และเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงกัน

ซัมมิท แคปปิตอล เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสุขในที่ทำงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เป็นที่มาของแนวคิด Happy workplace ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงาน และความสมดุลของการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life balance) จึงได้ออกแบบ Flexi Hour ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานและเลิกงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยคำนึงถึงระยะทางจากบ้านมาที่ทำงาน การจราจรในกรุงเทพฯ และภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของแต่ละคน มีให้เลือก 3 ช่วง คือ 8.00-17.00 น. 8.30-17.30 น. และ 9.00-18.00 น. อีกทั้งส่งเสริมความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ และมีการอบรมตัวแทนของแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น Fit and Firm Project เพื่อให้พนักงานหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัวกิจกรรม Summit Happy Charity Fun Run เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรออกไปวิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและประหยัดที่สุด อีกทั้งระยะทางการวิ่งของทุกคนยังมีมูลค่ากิโลเมตรละ 20 บาท ซึ่งจะสะสมเป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเรื่องการออกกำลังกาย โดยจัดสถานที่ให้พนักงานได้ไปออกกำลังกายที่อาคารสิริสาธรที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งหมดนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจในการทำงานที่ซัมมิท แคปปิตอล และรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว

ฟูจิวาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทจะเน้นเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการร่วมช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อบุคคล ตามแนวทางการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้จะให้ความสำคัญกับ Digital transformation หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น สร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ทางออนไลน์ เพื่อปูทางไปสู่การให้สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลในอนาคต รวมถึงเพิ่มจำนวนสาขาทั่วประเทศอีกร้อยละ 20 จากปัจจุบันที่มี 35 สาขา นอกจากนี้จะขยายตลาดสินเชื่อบุคคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลและดีลเลอร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและค่านิยมหลักขององค์กร คือ I-TRUST ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม (Service excellence) และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and inno vation) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและทำให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ พร้อมรองรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอล มีการเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากปีก่อน และมีจำนวนสัญญาเช่าซื้อมากกว่า 270,000 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยภาคที่มีการเติบโตของสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดคือภาคตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14 และส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 25 ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งทั้ง 3 ภูมิภาคดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Event

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort