Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

พานาโซนิคเดินหน้ามอบทุนการศึกษา พัฒนาวิศวกรต่อเนื่อง ปีที่ 6

Jan 08, 2020 -None-

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562 (Panasonic Future Gear Scholarship 2019)”  แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยจะสนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3 ปีจนจบระดับปริญญาตรี และไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา  พร้อมทั้งยังสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม รวมมูลค่า 1,350,000 บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาบุคลลากรคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพานาโซนิค พานาโซนิคให้ความสำคัญกับบุคลากรมาโดยตลอด ดังคำกล่าวของท่านผู้ก่อตั้ง “People Before Product สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวิศวกร ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นับเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะพัฒนาวิศวกรให้มีศักยภาพและมีความสามารถในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค พานาโซนิคต้องการจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิศวกร โดยโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  พานาโซนิค ไม่เพียงแต่สนับสนุนเฉพาะทุนการศึกษา ยังจัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงและสร้าง  แรงบันดาลใจแก่นักศึกษา รวมถึงยังให้ทุนสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มทักษะและโอกาสในการทำงานอนาคตให้แก่นักศึกษาอีกด้วย”

จรัณณ์ วรรณธนวิจารณ์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เผยถึงเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จว่า ตนตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนในห้องเรียน ก่อนสอบอ่านหนังสืออย่างจริงจัง และอ่านให้เข้าใจจริง ไม่ควรอ่านเพียงผ่านๆเพื่อให้เวลาผ่านไป หลังจากนั้นควรทำข้อสอบเก่าเยอะๆ เพื่อจะเรียนรู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหน ควรอ่านเพิ่มเติมตรงไหน การทำข้อสอบเก่าถือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีส่วนช่วยให้ทำข้อสอบได้มากขึ้น และสุดท้ายน้องยังเล่าถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยว่า จริงๆ แล้ว ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบสุขนิยม จึงอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เครียดมาก โดยทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความพอดีตามแบบที่นิยามไว้ แต่เมื่อมีโอกาสก็อยากแบ่งปันความรู้หรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีเพื่อตอบแทนสังคมครับ

กิตติวัฒน์ ราชคฤห์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เล่าถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ  เนื่องจากสามารถหางานหลังจากเรียนจบได้หลายๆ ด้าน ไม่ได้เจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่การทำงานของวิศวกรรมอุตสาหการจะเกี่ยวข้องกับการลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายวัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพของการผลิตหรือการดำเนินงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยหากลวิธีต่างๆ  และขอขอบคุณพานาโซนิคที่มอบทุนการศึกษาให้ผมและเพื่อนๆ ซึ่งผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนสมกับที่ได้รับทุนในครั้งนี้

ธนพงษ์ อังคะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกจากพานาโซนิค ส่วนตัวยังไม่เคยสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากที่ไหนเลย พอเห็นประกาศรับสมัครทุนของพานาโซนิคแล้วอยากลอง เนื่องจากทุนนี้เป็นทุนระยะยาว ไม่มีข้อผูกมัด นอกจากจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพ่อแม่แล้ว  ยังได้ รับทุน สำหรับเรียนภาษาต่างประ เทศเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นครับ ซึ่งเป็นเราจะได้พัฒนาตนเอง และที่สำคัญยังมีโอกาสได้ไปดูงานที่โรงงานของพานาโซนิคด้วยครับ

ภาวิดา มาป้อง วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนวิศวะว่า เลือกเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์  ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายที่เกี่ยวกับการแพทย์มา  ซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบด้านนี้  เราเลยไปทำแบบทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน  เพื่อต้องการค้นหาตัวเองว่าจริงๆ แล้วเราถนัดอะไร พอทำแบบทดสอบออกมา เราเลยรู้เลยว่าเราเหมาะกับการเรียนวิศวะ ส่วนแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนคณะนี้ คือ  ปัจจุบัน ไฟฟ้า เป็นเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือในสำนักงาน ไฟฟ้าถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยดีขึ้น

 

ลลิตา สร้อยโพธิ์พันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล่าถึงเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จว่าหลังจากเรียนเสร็จกลับมาทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละวัน ระหว่างเรียนการจดโน๊ตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับตัวเอง เนื่องจากสิ่งที่อาจารย์พูดในห้องเรียนถือเป็นใจความสำคัญของการเรียนในแต่ละครั้ง การจดช่วยให้เราไม่พลาดใจความสำคัญและรายละเอียดเล็กๆ ที่มีโอกาสจะออกในข้อสอบ และยังเล่าต่ออีกว่า ในอนาคตอยากนำความรู้ทางวิศวกรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ให้คนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเผยเหตุผลในการเลือกเรียนเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น AI Machine Learning หุ่นยนต์แอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆ การที่เราศึกษาในสาขาวิชานี้นั้นถือว่าเราจะเป็นบุคคลากรคนนึงในอนาคต ที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดสิ่งเหล่านี้ให้คนในประเทศเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort