Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

แกร็บ ร่วมกับ ทม.แสนสุข ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาพิทักษ์ชายหาดบางแสน

Dec 26, 2019 -None-

ปัญหาขยะทะเลและชายฝั่งนับเป็นหนึ่งในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกจับตาทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องกับประสบปัญหาขยะจากทะเลหลังช่วงฤดูมรสุมของทุกปี คือ ชายหาดบางแสน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีต้นตอมาจากทั้งนักท่องเที่ยวเองและจากขยะในทะเลที่มาเกยอยู่บริเวณริมหาด จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในแต่ละมีปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังบางแสนกว่า 2.7 ล้านคนหรือเฉลี่ยกว่า 7,400 คนต่อวัน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนใช้พลาสติกเฉลี่ย 8 ชิ้นต่อคน ทำให้เกิดขยะจำนวนมหาศาลจนบางครั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถดูแลและจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง

ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดบางแสนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขยะในพื้นที่ ทั้งยังมุ่งสร้างจิตสำนีกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลทั่วไปด้วย โดย แกร็บ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม “แกร็บพาร์ทเนอร์ อาสาพิทักษ์ชายหาด” ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับกว่า 100 คน ทั้งแกร็บคาร์และแกร็บแท็กซี่ ได้ร่วมแสดงพลังจิตอาสาโดยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชายหาดบางแสน

กฤตเมธ วิทยารักษ์สรรค์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจทางสังคมของแกร็บที่เรียกว่า Grab For Good หรือแกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยนอกเหนือจากการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสังคม โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลแล้ว แกร็บยังให้ความสำคัญกับประเด็นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างการเปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ หรือการริเริ่มแนวคิดในการมีฟีเจอร์ที่ให้ลูกค้าสามารถกดเลือกรับหรือไม่รับช้อน-ส้อมและมีดพลาสติกเมื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจที่จะช่วยลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งนี้ เรามุ่งหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงพลังความสามัคคีของพาร์ทเนอร์คนขับ ทั้งแกร็บคาร์และแกร็บแท็กซี่ ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งด้วย”

พรเทพ คณะวงศ์ หนึ่งในพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ แต่การได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ทำให้ผมได้ตระหนักว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนกว่าที่คิดและเราเองมีส่วนในการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นลงได้ การเก็บขยะหรือทำความสะอาดชาย หาดอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักตั้งแต่เริ่มต้นคือการคิดก่อนใช้เพื่อลด ละ เลิกการใช้พลาสติก การใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิล รวมถึงกิจกรรมง่ายๆ อย่างการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังก็ถือเป็นอีกทางที่จะช่วยลดปัญหาขยะได้”

ภัทรพล มนต์ขลัง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่า “ขยะในพื้นที่ชายหาดบางแสนมาจากสองส่วนหลักๆ ส่วนแรกมาจากการท่องเที่ยว อีกส่วนมาจากขยะนอกชายฝั่งที่พัดเข้ามาถึงชายหาด ถึงแม้ว่าเทศ บาลจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตั้งแต่ตี 4 และดูแลตลอดทั้งวัน แต่ในบางช่วงก็ยังไม่ทันเวลา บางส่วนเกิดจากขยะชิ้นเล็กๆ ที่ยากในการจัดเก็บ เช่น ก้นบุหรี่ หลอดพลาสติก หรือหนังยาง ถูกฝังอยู่ใต้ทราย ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้หมด เราดีใจที่ได้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปตื่นตัวและให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาขยะ เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนในการรับผิดชอบ เราหวังว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ขยายผลไปสู่วงกว้าง และช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort