ชี้เทรนด์กลุ่มเศรษฐีในเอเชีย “รายได้สูงแต่รักษ์โลก”

Dec 16, 2019 P.Sininat

อิปซอสส์ ประเทศไทย เปิดเผย วิจัย วิถีชีวิตกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย สถิติพบว่าในเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนคนมั่งคั่งสูงถึง 18% ของประชากรทั้งหมด ภาพรวมในเอเชียจำนวน 20.64 ล้านคน ที่มีรายได้เฉลี่ยร่วม 20 ล้านล้านบาทต่อเดือน และในประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยรวม 1 แสนล้านบาท

โดยกลุ่มมั่งคั่งดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการทำธุรกิจไม่ใช่กลุ่มรวยดั้งเดิม ถ้านักการตลาดจับกลุ่มมั่งคั่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะขายสินค้าหรือบริการระดับพรีเมียมมูลค่าตลาดในเอเชียแปซิฟิกสูงถึง 20,493 ล้านบาท ถ้าเป็นเฉพาะตลาดในประเทศไทยมูลค่าสูงถึง 1,267 ล้านบาท

อิษณาติ วุฒิธนากุล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษาชุด “วิถีชีวิตกลุ่มคนมั่งคั่งในทวีปเอเชีย” นี้นับเป็นข้อมูลชุดสำคัญที่สามารถช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ปรับตัว และสามารถก้าวขึ้นมาเป็น Game Changers  ผู้เปลี่ยนเกม ให้ทันยุคที่แนวโน้มของความหรูหราได้กลายเป็น Truly Luxury หรือความหรูหราที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของภายนอก แต่เป็นความหรูหราที่สะท้อนมาจากความคิดและคุณค่าที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล เรียกได้ว่าเป็น วิถีชีวิตที่หรูหราแบบใหม่

กลยุทธ์หลักที่สามารถทำให้เป็น Game Changers.. บุกกลุ่มผู้มั่งคั่งคือการเข้าถึงโซเซียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม สำหรับรูปแบบสื่อที่กลุ่มเป้าหมายที่มั่งคั่งในเอเชียชื่นชอบนั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกแพลตฟอร์ม

คนมั่งคั่งในเอเชียแปซิฟิก และคนมีรายได้สูงชาวไทย ต่างมีความนิยมในการเสพสื่อทีวี และนิตยสารต่างประเทศเหมือนๆ กัน   เพียงแต่มีสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดย 44%  เป็นอัตราสำหรับคนมีรายได้สูงในเอเชียแปซิฟิก และ 50% ของคนมีรายได้สูงชาวไทย

ส่วนสื่อโซเชียล  นับได้ว่าเป็นสื่อที่แทบจะถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกลุ่มคนมั่งคั่งทั้งหลาย  สำหรับกลุ่มคนมั่งคั่งชาวเอเชียแปซิฟิกนั้น มีความนิยมใช้ช่องทาง Facebook ถึง 69%  รองมาเป็น สื่อ YouTube 63%  Instagram 42%  และ LinkedIn 21% 

 

แต่สำหรับคนรวยในชาวไทย นิยมใช้ช่อง ทาง Facebook   YouTube   Instagram  และ LinkedIn  ในอัตรา 94%   90%  61%  และ  18%  ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนมีฐานะในประเทศไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียต่างๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย   คนไทยใช้เวลากับแพลตฟอร์มเหล่านี้มากกว่า 500 นาที ภายในระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมาหรือราวๆ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่เพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น 

ข้อมูลวิจัย “วิถีชีวิตกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย” เป็นการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนมีฐานะ หรือบุคคลที่มีความร่ำรวยในหลาก หลายมุม การมีกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้จะสามารถสร้างฐานการตลาดให้แกร่งขึ้น ทั้งร้านค้าปลีก การจ่ายเงินที่ต้องสะดวกและพร้อมโอนอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมไปยังสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ

การช้อปปิ้งของกลุ่มคนมั่งคั่งมีรายได้สูง.. พวกเขามักจะเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบไลฟ์สไตล์ของตนเอง โดยจากสถิติพบว่าภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มคนมั่งคั่งทั้งในเอเชียและประเทศไทย  มีการใช้จ่ายกับจิวเวลรี่ที่มีมูลค่าถึง 3 แสนบาท  นาฬิกาหรูที่มีราคาถึง 6 หมื่นบาท รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงถึง  1.5 แสนบาท

เปอร์เซ็นต์ของการครอบครองสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 3 หมื่นบาท ในกลุ่มของคนมีฐานะทั้งในเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทยจะพบว่า กลุ่มคนมั่งคั่งในไทยมีเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของเสื้อผ้าหรือเครื่องหนังที่มีดีไซน์เฉพาะ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในแถบเอเชียแปซิฟิก แต่สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับและรองเท้านั้น  จะมีสัดส่วนในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงชาวเอเชียชื่นชอบมากที่สุด...ญี่ปุ่นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายอันดับ 1 ของกลุ่มคนรวยในทวีปเอเชีย  ตามด้วยฮ่องกง และเดินทางปีละอย่างต่ำ 4 ทริป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความจำเป็นในการเดินทางเพื่อธุรกิจ และผู้ที่ชอบเดินทางเพื่อการพักผ่อน จากสถิติพบว่า คนเหล่านี้จะมีการเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกว่า 33% ของกลุ่มคนรวยในไทย และ 22% ของคนในเอเชียแปซิฟิกเลือกที่จะไปประเทศญี่ปุ่น ตามด้วยฮ่องกงในอัตรา 19% และ 14% ตามลำดับ โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มคนมั่งคั่งในประเทศไทยคือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือเพื่อสุขภาพ ตามด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีค่าชี้วัดมากกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเกิน 1 เท่าตัว และ 50% ตามลำดับ

กลุ่มคนมีรายได้สูงรักษ์โลก.. ในยุคที่ทุกอย่างเริ่มพูดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกัน นักการตลาดเองก็ต้องมองถึงจุดนี้มากกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มคนมีฐานะในภูมิภาคเอเชียให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลกมากกว่าการใช้จ่ายเพื่อเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยินดีที่จะสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

โดย  53% ของกลุ่มคนมั่งคั่งชาวเอเชียในยุคปัจจุบันเปิดเผยว่า  พวกเขาพร้อมและยินดีที่จะจ่ายมากกว่าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เป็นให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และอีก 47%  ยังยินดีที่จะซื้อหรืออุดหนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ  เป็นที่น่า สนใจว่ากลุ่มคนมีฐานะในประเทศไทยถึง 63%  ยินดีที่จะจ่ายมากกว่าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 53% ระบุว่ามีความยินดีที่จะอุดหนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มคนมั่งคั่งชาวเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.