UPS ประเทศไทย ยกระดับบริการผลักดันภาคส่งออกธุรกิจไฮเทค ยานยนต์ และการผลิตเชิงอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต

Dec 06, 2019 -None-

ยูพีเอสประกาศยกระดับศักยภาพการบริการในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเข้าถึงโอกาสทางการค้าใหม่ๆ รวมทั้งขยายปริมาณการส่งออกสู่ไต้หวัน คู่ค้าสำคัญของไทย  โดยมุ่งส่งเสริมการส่งออกในสามอุตสาหกรรมหลัก ไฮเทค ยานยนต์ และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยยูพีเอสช่วยให้ทั้ง 3 อุตสาห กรรมคว้าโอกาสใหม่ ๆ จากการค้าโลกโดยเชื่อมโยงกับคู่ค้าใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ และยุโรป และไต้หวัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างการเติบโตด้วยการขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ 1.4 ล้านรหัสไปรษณีย์ใน 41 ประเทศและเขตการปกครองในเอเชียแปซิฟิก   

นิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือของไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมไฮเทค ยูพีเอสมุ่งเน้นส่งเสริมจังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว[1] ให้สร้างการเติบโตได้ด้วยการพัฒนาระบบซัพพลายเชนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การยกระดับบริการของยูพีเอสในลำพูนประกอบด้วยตัวเลือกบริการส่งสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการส่งออก ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบริการครั้งสำคัญ เพราะผลิตภัณฑ์ไฮเทคมีวงจรชีวิตสั้นและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของตลาดคือปัจจัยสำคัญ เรายังได้ยกระดับบริการนำเข้าด่วนในชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของนิคมอุตสาห กรรมต่าง ๆ ให้ได้รับประโยชน์จากระบบซัพพลายเชนที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ช่วยให้ผู้ผลิตเก็บสินค้าคงคลังปริมาณน้อยลง และสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มากขึ้น ประโยชน์สำหรับลูกค้าที่สำคัญ ๆ ได้แก่

  • รับประกันวันรับสินค้า พร้อมระยะเวลาส่งที่เร็วขึ้นหนึ่งวันเต็ม สำหรับบริการ UPS Worldwide Expedited ในเอเชีย ช่วยให้ธุรกิจส่วนใหญ่ในภูมิภาคสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ภายในสองวันทำการ พร้อมรับประกันวันรับสินค้า
  • ร่นระยะเวลาส่งสินค้าสั้นลงหนึ่งวันสำหรับการส่งออกสู่ไต้หวัน  ไต้หวันคือคู่ค้าสำคัญของไทยในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าไฮเทค โดยผู้ผลิตไทยได้รับประโยชน์จากการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังเตรียมพร้อมรองรับปริมาณการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจากการที่ไทยและไต้หวันเพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนา 4 อุตสาหกรรม คือเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร สิ่งทอ ระบบอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ โดยนำความสำเร็จจากสมาร์ทซิตี้ของไต้หวันเผยแพร่ให้กับอุตสหกรรมไทยเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
  • ระยะเวลาส่งสินค้าเร็วขึ้นหนึ่งวันสำหรับการส่งออกจากลำพูนสู่ปลายทางในยุโรปและสหรัฐฯ
  • เพิ่มรอบการเข้ารับสินค้าเวลา 4 โมงเย็น พร้อมระยะเวลาส่งสินค้ารวดเร็วขึ้นภายใน 2 วันเพื่อรองรับผู้ผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นและส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้นสู่ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทค ที่ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของตลาดมีความสำคัญมากเนื่องจากสินค้ามีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้น
  • ส่งสินค้าถึงมือผู้รับเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง (จากบ่าย 2 เป็นเที่ยงวัน) สำหรับการนำเข้าสินค้าด่วนสู่ปลายทางรหัสไปรษณีย์สำคัญ 2 แห่งซึ่งป้อนสินค้าสู่ธุรกิจกว่า 500 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในชลบุรี

การส่งสินค้านำเข้าถึงมือผู้รับได้รวดเร็วขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตซึ่งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนในการประกอบสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อเร่งด่วน

  • ขยายบริการ UPS Marketplace Shipping สู่ตลาดเอเชียเพิ่มเติม 10 ประเทศ[2]  รวมทั้งประเทศ ไทย  ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินคำสั่งซื้อผ่านตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้แบบอัตโนมัติ โดยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อและจัดส่ง และเข้าถึงลูกค้าในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกได้มากขึ้น

รัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าวว่า “แม้ด้วยภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจระดับมหภาคและซัพพลายเชนของโลกที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยยังมีรากฐานที่แข็งแกร่งและรัฐบาลก็ได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศในฐานะศูนย์กลางการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของภูมิภาค โดยมีอุตสาหกรรมไฮเทค ยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีสัดส่วนถึง 40% ของภาคการส่งออกของประเทศ [3]  ผู้ประกอบการในสามอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงจำเป็นต้องขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดใหม่ ๆ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางธุรกิจในตลาดที่ผันผวน การยกระดับบริการของยูพีเอสจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตไทยให้สามารถแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการส่งออกสินค้า”

“ยูพีเอสมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับคู่ค้าในตลาดการค้าสำคัญ ๆ ของโลกและเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากแผนการยกระดับบริการ เรายังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและงานวิจัยที่มีคุณค่าให้กับธุรกิจไทย เช่น  ผลงานวิจัย UPS 2019 Industrial Buying Dynamics   ซึ่งทำการสำรวจกลุ่มผู้ซื้อภาคอุตสาหกรรมขององค์กรในสามประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อเผยให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจในระดับภูมิภาค รวมทั้งแนวโน้มการซื้อสินค้าของธุรกิจบีทูบีในประเทศไทยอย่างเจาะลึก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งส่งผลให้ยูพีเอสสามารถมอบโซลูชั่นที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้ผลิตไทย” รี้ดกล่าว

การยกระดับบริการคือส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตระยะยาวในประเทศไทยของยูพีเอส ซึ่งมุ่งเน้นการขยายอาณาเขตพื้น ที่การให้บริการ และเสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมไฮเทค ยานยนต์ และการผลิต ยูพีเอส ยังคงขยายขอบข่ายบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ประเทศไทยกำลังมุ่งเสริมสร้างยุทธ ศาสตร์การเป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านลอจิสติกส์และการบินของอาเซียน


[2]  ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

böcek ilaçlama erkek kol saati sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle