ไบเทคมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ศูนย์กลางของการประชุมระดับโลก

Dec 04, 2019 -None-

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชูจุดแข็ง โชว์ศักยภาพ ใช้พื้นที่กว่า 3,574 ตารางเมตรจากภิรัชฮอลล์ทั้งสามห้อง และอีกกว่า 580 ตารางเมตรจากห้องประชุม Amber ที่ 1 - 4 ในการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก ล่าสุด กับการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (The 10th World Environmental Education Congress :WEEC) โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อม ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม WEEC2019 และยังมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก และ นักวิชาการมากมายจากอีกหลากหลายประเทศ

สำหรับการจัดการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 10 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน จากทั้งส่วนงานภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันโลกร้อนศึกษาโดยมูลนิธินภามิตร สำนักงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ไปจนถึงการสร้างจิตสำนึก พัฒนาความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับนานาประเทศ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน และ อนาคต

ปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า “ไบเทครู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากผู้จัดงานระดับโลกในการจัดงานประเภทต่าง ๆ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประชุมระดับโลก สำหรับปี 2562 นี้ ไบเทคได้รับเสียงตอบรับป็นอย่างดีจากงาน Congress ต่าง ๆ ได้มีโอกาส จัดการประชุมระดับโลกแล้วกว่า 4 งาน ได้แก่ IEEE Power & Energy Society (PES) งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน, การประชุมใหญ่เพื่อการศึกษาโลกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (The 8th Education International World Congress 2019), การประชุมสมาคมสัตว์ปีกสัตว์โลกครั้งที่ 21 (The 21st World Veterinary Poultry Association Congress - WVPAC 2019), และการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (The 10th World Environment Education  Congress - WEEC 2019) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอย่างล้นหลามทั้งในไทยและต่างประเทศรวมกว่า 8,000 คน”  

ในปี 2563 นี้ ไบเทคยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติกว่า 5 งาน ได้แก่ การแข่งขันโต้วาทีโลกระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 (The 40th World Universities Debating Championship 2020), การประชุมระดับโลกด้าน Micronutrients ครั้งที่ 5 (Micronutrients Forum 5th Global Conference 2020), การประชุมนานาชาติด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและโรคมาลาเรีย ครั้งที่ 20 (The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria 2020 – ICTMM), การประชุมวิชาการโลกด้านจิตเวช ครั้งที่ 20 (The 20th World Congress of Psychiatry 2020) และ งานประชุมสมาคมโภชนาการทางหลอดเลือดและลำไส้ของเอเชีย ครั้งที่ 20 (The 21st Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia Congress 2020 – PENSA Congress 2020) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 10,000 คน” ปนิษฐา บุรี กล่าวเสริม

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กิโลเมตรที่ 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดคอน เสิร์ตหรือไลฟ์สไตล์อีเว้นท์ สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารและการจัดงานต่าง ๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ http://www. bitec.co.th, Facebook: BITEC B-Square หรือ โทร 02-726-1999

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort