P&G ร่วมผลักดันแนวคิดการเป็นผู้นำด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Dec 03, 2019 -None-

ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเศรฐกิจประเทศไทยโดยการช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจคู่ค้าส่ง และค้าปลีกเติบโต การร่วมมือกันของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการประชุม ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ปลีกในยุค 4.0 ประเทศไทยประจำปีได้ยืนยันพันธสัญญาในระยะยาวของบริษัท รัฐบาลและหน่วยงานที่มีต่อประเทศไทย 4.0 หรือทัศนวิสัยด้านเศรฐกิจแบบก้าวหน้าสำหรับประเทศ ไทย โดยหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ปลีกขนาดเล็กและกลางถูกจัดตั้งขึ้นโดยทีม Distributor Operations Sales ของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประ เทศไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ปลีกนำความรู้ด้านธุรกิจมาประยุกต์ใช้พร้อมกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับไป หลักสูตรนี้ถือเป็นแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบ โตอย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาคู่ค้าขนาดกลาง-ขนาดเล็ก เพื่อที่จะสามารถเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกัน มีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเศรฐกิจและสังคมไทย

จากการเล็งเห็นการปฏิบัติของบริษัท, บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย จึงได้รับ 2 รางวัลจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)  ในด้านองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น โดยได้มีการจัดงานรับประทานอาหารค่ำร่วมกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมโรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ ซึ่งรางวัลแรกคือรางวัล Gold Level ACE Recognition เพื่อยกย่องความยึดมั่นของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัล Special Ambassador’s Award for Excellence in Thai-US Partner ship ที่มอบให้เนื่องจากหลักสูตรประจำปีของบริษัทสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางสำหรับประเทศไทย 4.0

ในงานเลี้ยงมอบรางวัลมีสมาชิกจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย(AMCHAM) มาร่วมงานมากกว่า 500 คน นำโดย Heidi  Gallant กรรมการผู้จัดการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและคุณ Michael Heath อุปทูตจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งจากทั้งหมด 68 บริษัทที่มีความสนใจและผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแค่ 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลพิเศษ ซึ่งพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลพิเศษจากสถานทูตคือรางวัล Excellence in Thai-US Partnership โดย Nitin Darbari ผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทยเป็นผู้รับรางวัล รางวัลนี้ช่วยตอกย้ำถาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการร่วมมือขององกรณ์ในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะเป็น #พลังที่ดี และ #พลังในการพัฒนา เพื่อประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort