เอพี ไทยแลนด์ ชวนนิสิต นักศึกษาปล่อยของไปกับงานประกวดออกแบบพื้นที่รับนิวเจนเนอเรชั่น

Nov 25, 2019 -None-

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัย โดย เอพี ดีไซน์ แล็บ (AP Design Lab)’ แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหา ชวนนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ปล่อยของ โชว์ไอเดียเด็ดไปกับการประกวดออกแบบ ภายใต้แนวคิด NEW GEN NEW TREND เฟ้นหาสุดยอดไอเดียที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของกลุ่มนิวเจนเนอเรชั่น โดยผลงาน MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE” ของธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยไอเดียที่แก้ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น

ประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า "ความตั้งใจของเอพีในการจัดประกวดออกแบบห้องชุด เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมและออกแบบตก แต่งภายใน ได้แสดงความสามารถหรือมุมมองความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย โดยไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางเอพีจะนำมาสร้างจริง ซึ่งความท้าทายสำหรับ น้องๆ ในการออกแบบนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว หนึ่งในเงื่อน ไขสำคัญ ต้องสามารถก่อสร้างและอยู่อาศัยได้จริงอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้างที่กำหนด เราจะเห็นหลายงานประกวดที่เป็นไอเดียสุดล้ำแต่ท้ายสุดแล้วไม่สามารถทำได้จริง ดังนั้น การประกวดครั้งนี้น้องๆ ทุกคนจะได้รับโจทย์ในการออกแบบบนพื้นฐานของการทำธุรกิจจริง ซึ่งมั่นใจว่าน้องกว่า 200 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัล แต่เชื่อว่าทุกคนจะได้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่มีในตำราเรียนกลับไปอย่างแน่นอน”

พัชร ชยาสิริ ผู้อำนวยการ เอพี ดีไซน์ แล็บ กล่าวว่า "เอพี ดีไซน์ แล็บมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านพื้นที่ให้กับที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาของเอพี ไทยแลนด์ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งโดยเฉพาะพื้น ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่เลี่ยงไม่ได้กับขนาดของพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากที่จะออกแบบให้ตอบสนองทั้งด้านการใช้งาน และเอกลักษณ์ด้านการดีไซน์ เพราะถ้าหากดีไซเนอร์ไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ก็จะใส่ทุกๆ ฟังก์ชั่นเข้ามาในห้อง ซึ่งบางสิ่งไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งเราตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับทุกพื้นที่ด้วยวิธีคิดในการออกแบบได้อย่างไร ซึ่งกิจกรรม Design Contest ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เอพี ดีไซน์ แล็บจะได้แบ่งปันองค์ความรู้เรื่องดีไซน์ให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่อาชีพดีไซเนอร์ ได้ฝึกคิดฝึกออกแบบบนโจทย์จริงที่ท้าทายในเรื่องพื้นที่และพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนกลุ่มนิวเจนเนอเรชั่น”  

ทั้งนี้ โจทย์ในการประกวดคือ การออกแบบห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ NEW GEN NEW TREND’ การออกแบบพื้นที่แห่งโลกอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนได้ และเติบโตไปตามผู้อยู่อาศัย ภายใต้งบประมาณในการก่อสร้าง 300,000 บาท ซึ่งผลงาน  ‘MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE’ ของ ธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส ได้รับรางวัลชนะเลิศและนำไปก่อสร้างจริง ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่เชื่อที่ว่า เราต่างก็ต้องการพื้นที่ย่อยๆ ที่ซ้อนทับกัน ดังนั้น ธรณ์นนท์เลือกที่จะแก้โจทย์ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น เราจะเห็นที่ทำงานไม่ใช่เพื่อทำงานเพียงอย่างเดียว หรือที่นอนไม่ได้ใช้นอนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะการประกวด DESIGN CONTEST เผยถึงความรู้สึกว่า "ขอบคุณทางเอพี ไทยแลนด์ ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากสำหรับผม เพราะนอกจากจะได้ฝึกคิด พลิกแพลงวิธีการออกแบบจากโจทย์ที่ข้อจำกัดด้านพื้นที่และงบประมาณในการก่อ สร้างให้ได้จริง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากของนักออกแบบในอนาคต ที่สำคัญผมยังได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่มีในตำราคือ กระบวนการคิดแบบ Design Thinking ซึ่งพี่ๆ ดีไซเนอร์จากเอพี ดีไซน์ แล็บก็ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจและเป็นประ โยชน์อย่างมากในการต่อยอดไปสู่การทำงานจริง ซึ่งงานการออกแบบครั้งนี้ผมมองว่าในความเป็นจริง พื้นที่หนึ่งยูนิตในห้องสตูดิโอ เรายังสามารถแชร์ห้องกับเพื่อนได้อีก แล้วจึงค่อยๆ ออกแบบโดยมองว่าเราต่างก็ต้อง การพื้นที่ย่อยๆ ที่ซ้อนทับกัน สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ทั้งต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมอยู่ภายในห้องอย่างเป็นสัดส่วน”

NEW GEN NEW TREND UNIT คือ ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร จะได้รับการก่อสร้างจริงในโครงการ  ASPIRE งามวงศ์วาน ถูกออกแบบภายใต้แนว คิด ‘การออกแบบพื้นที่แห่งโลกอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนได้ และเติบโตไปตามผู้อยู่อาศัย’ โดยมี 2 แนวคิดสำคัญในการออกแบบ ได้แก่ 1ALL SPACE USED – ทุกสัดส่วนของพื้นที่ถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่าเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน 2) Co-Living & Private Space ส่วนรวมหรือส่วนตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์จริงแล้ววันนี้ที่โครงการ ASPIRE งามวงศ์วาน คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จากเอพี ไทยแลนด์ พบยูนิตพิเศษส่งท้ายก่อนปิดโครงการ ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ  กู้เต็ม 100% ฟรีจอง ฟรี iPhone11 ฟรีเฟอร์นิเจอร์ และผ่อนต่ำเพียง 1,999 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1623 หรือ www.apthai.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

böcek ilaçlama erkek kol saati sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle