CAT โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน CAT e-business Innovations 2019

Nov 25, 2019 -None-

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT e-business Innovation 2019 ภายใต้แนวคิด “Enhanc ing Your Competitiveness ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” งานสัมมนาที่รวมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ทั้งแพลต ฟอร์มและแอพพลิเคชั่น พร้อมก้าวสู่การเป็น NSW หนึ่งเดียวของประเทศ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสรชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและบริการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจหลักของ CAT e-business ที่เน้นการสรรหานวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจด้วยการนำเสนอบริ การที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมงานสัมมนา CAT e-business Innovation 2019 ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์จากการได้สัมผัสและทดลองใช้บริการจริงภายในบูธนิทรรศการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรพร้อมทั้งยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย”

ภายในงานผู้ร่วมงานสามารถร่วมชมบูธนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็นบูธ National Single Window(NSW)&CA, IOT Application Platform, CAT Application และบูธพันธมิตรอีกมากมาย โดยงานสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ เกษม บำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “CAT e-business Smart Innovation of the Future” พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หัวข้อ “Enhancing Your Competitiveness : ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ หัวข้อ“Thailand National Single Window 2020”และ Blair Baker Co-Founder  INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS (ITS) หัวข้อ“Blockchain” The Innovation in the Digital Era พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “Unlock Your Business Potential :เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ และ Application ทั้งด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยทางจราจร ด้านการเงิน และด้านการนำเข้า-ส่งออก

เกษม บำรุง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “CAT e-business เป็นผู้ให้บริการด้าน IOT Application เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินธุรกิจและกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สัมฤทธิผล และขอเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจและองค์กรของท่านมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในยุคดิจิทัลนี้”

สัมมนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.