TPIPL แจ้งกำไรสุทธิใน Q3/62 พุ่ง 50.07% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Nov 19, 2019 -None-

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL แจ้งกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.07% จากจำนวน 477 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPIPL กล่าวว่า “บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิใน Q3/62 รวม จำนวน 716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.07% จากจำนวน 477 ล้านบาท ใน Q3/61 และในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 2,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 175.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 772 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตรากำไรที่สูงขึ้นของธุรกิจปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติก

ประชัย กล่าวว่า “รายได้รวมในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 39,000 ล้านบาท จากจำนวน 37,315 ล้านบาท ในปี 2561 และคาดว่ารายได้ของธุรกิจปูนซีเมนต์ในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจน เช่น โครงการขยายถนนมอเตอร์เวย์ กทม.–โคราช โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภา และสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตะพุด โครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสีต่าง ๆ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการรถไฟรางคู่ กทม.–หัวหิน และ กทม.–โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูง กทม.–โคราช โดยโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจ และขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์ตามแนวเส้นทางดังกล่าว โดยปัจจุบันในส่วนของภาคเอกชนได้มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการวันแบงคอก โครงการแบงคอกมอล์ล ทั้งนี้ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัทได้ลงทุนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การลงทุนในระบบสายพานลำเลียงวัตถุดิบ และระบบป้อนเชื้อเพลิง RDF”

“นอกจากนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น 70.24% โดยบริษัท) มีศักยภาพเติบโตจากการใช้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับ 95% จากการลงทุนติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม และมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะตามนโยบายของภาครัฐ ที่จะได้กำหนดเงื่อนไขการประมูล เช่น โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในจังหวัดสงขลา และนครราชสีมา นอกจากนี้ TPIPP ยังมีความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครง การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านเงินลงทุน และประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืนในภาคใต้ต่อไป

บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดี ทุกการตัดสินใจของบอร์ดและผู้บริหาร ยึดมั่นในประ โยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง” ประชัยกล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn