เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 สร้างสถิติรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

Nov 18, 2019 -None-

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศผลการดำเนินงานประจำรอบปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภายหลังจากความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โกลเด้นแลนด์” ในสัดส่วนร้อยละ 94.5 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ FPT มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่อสังหาริม ทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อสังหา ริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกาศรายได้รวมสำหรับปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 21,545 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3,484 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 0.96 บาท และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.0

โสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในปีนี้สามารถสร้างรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์การขยายกิจการบนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ FPT โดยการผนวกกลุ่มโกลด์เข้ามาจะเสริมศักยภาพของแพลตฟอร์มการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมกลุ่มสิน ทรัพย์หลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่โดดเด่น ส่งมอบโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรให้แก่ลูกค้า พร้อมไปกับการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี”

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารโรงงานและคลังสินค้า ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้ 3,508 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าพื้นที่ของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการปรับตัวสูงขึ้นมาก มาอยู่ที่ร้อยละ 82 จากปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับร้อยละ 74 นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมายังมีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมจำนวนกว่าหนึ่งแสนตารางเมตรให้แก่ FTREIT นอกจากนี้รายได้ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ความต้องการคลังสินค้าคุณภาพสูงจากกลุ่มธุรกิจ FMCG, อีคอมเมิร์ซ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี และอีอีซี นอกจากนี้ FPT ยังเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาอาคารตามความต้องการของลูกค้า (Build-to-suit) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการรุกกตลาดลูกค้ากลุ่มแบรนด์ขนาดใหญ่ โดยสามารถทำสัญญาพัฒนาโครง การพื้นที่เช่าใหม่กว่า 135,000 ตารางเมตร โดยเมื่อโครง การแล้วเสร็จจะเสริมสร้างฐานรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้แก่ FPT อีกทั้งยังทำให้ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โกลเด้นแลนด์ ยังสร้างรายได้การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่ 15,515 ล้านบาทในปี 2562 นี้ ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 51 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปิดตัวของโครงการใหม่จำนวน 22 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 25,000 ล้านบาท และเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ยอดขายพรีเซลล์รวมมีมูลค่า 31,000 ล้านบาท และมียอดบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอน อยู่ที่ 4,537 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ มีการเปิดตัวโครงการ สามย่านมิตรทาวน์ อาคารมิกซ์ยูสพื้นที่รวมจำนวน 222,000 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ โรงแรม ที่อยู่อาศัย และร้านค้าปลีก ด้วยการออกแบบพัฒนาที่มีคุณภาพ การนำเสนอรูปแบบโครงการใหม่ที่ตอบรับความต้อง การของลูกค้า และศักยภาพของทำเล ทำให้โครงการสามย่านมิตรทาวน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ส่วนภาพรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ประกอบด้วย อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทรแสควร์ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ และสามย่านมิตรทาวน์ยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตราการเช่าเป็นที่น่าพอใจ

ด้านการบริหารจัดการเงินทุน และการหมุนเวียนสินทรัพย์ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการอย่างรัดกุมตามแผนกลยุทธ์ของ FPT เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทได้ขายสินทรัพย์มูลค่า 3,610 ล้านบาทให้กับ FTREIT และบุคคลอื่น และประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวน 3,269 ล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินสำหรับการขยายธุรกิจของ FPT ในอนาคต

ในปีนี้ FPT ยังได้รับรางวัล The Country Award Winner 2019 สาขา ‘ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมดีเด่นของประเทศไทย’ (Best Developers Thailand of Industrial/Warehouse Sector) จากนิตยสาร Euromoney  ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของ FPT ด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากล FPT ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FPT ได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทั้งในกลุ่มพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โคเวิร์คกิ้ง สเปซ รวมถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับพันธ มิตรนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวน การสร้างมูลค่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเสริมผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เราเชื่อว่า ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร” โสภณ กล่าวสรุป

ผลประกอบการ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle