“บ้านปูฯ” นำระบบไมโครกริด สนับสนุนงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ประจำปี 2562"

Nov 13, 2019 -None-

พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลัง งานไฟฟ้าที่มาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จึงได้นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริด1 ที่มาพร้อมกับตู้ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ และตู้กักเก็บพลังงานมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในตอนกลางคืน มาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์พลัง งานสะอาด ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ ‘ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ. สุโขทัย ประจำปี 2562’ รองรับการแสดงแสง สี เสียง และโซนกิจกรรมภายในงาน พร้อมยังมีนิทรรศ การความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
 
เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเลือกใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น บ้านปูฯ ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านพลังงานครบวงจรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย ตามแนวคิด “Greener & Smarter” อีกทั้งยึดถือแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG)  มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงประ โยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม บ้านปูฯ จึงได้มองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีพลังงานมาสร้างประสบการณ์การใช้พลังงานสะอาดให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี คอนเสิร์ต หรือสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอโซลาร์โซลูชั่นที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเอง” 
 
เมื่อวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 บ้านปูฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ. สุโขทัย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริดเข้าไปติดตั้งให้บริการ เพื่อสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 

ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 47,600 วัตต์ โดยเมื่อนำแผงโซลาร์ที่อยู่ในตู้มากางออกจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการ 
ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 500,000 วัตต์ชั่วโมง เพื่อมากักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เวลากลางคืนได้
บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดสุโขทัยที่มีการจัดสืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นประเพณีระดับประเทศที่มีชื่อเสียงต่อชาวต่างชาติและควรค่าแก่การสืบสาน โดยภายในจะมีการแสดงแสง สี เสียง เช่น กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตลาดแลกเบี้ยที่จำลองวิถีการซื้อขายแบบโบราณ รวมถึงการแสดงพลุ ตะไล และไฟพะเนียง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากพลังงานโซลาร์ผ่านพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พื้นที่ในการจัดประเพณีที่เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนจังหวัดสุโขทัย ที่ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์ 100% โดยกิจกรรมภายในโซนนี้เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งข้าวขวัญ วันเล่นไฟ มีความหมายถึงการกินให้เป็นมิ่งขวัญสิริมงคล ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปี 
ไฟส่องสว่างภายในงานจากบ้านปูฯ ไฟส่องสว่างภายในงาน ใช้พลังงานจากระบบโซล่าร์เซลล์ 
ผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ที่ บูธบ้านปูฯ (BANPU booth) เช่น ทดลองปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้า จุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์ฟรี รวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญจากบ้านปูฯ คอยให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์โซลูชั่นด้วย
บูธจำหน่ายตั๋ว บ้านปูฯ ช่วยออกแบบบูธ และสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายบัตรในช่วงกลางคืน

“การร่วมสนับสนุนงานประเพณีในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ รวมถึงแพ็คเกจการให้บริการติดตั้งระบบแบบครบวงจร ดังนั้น บ้านปูฯ จะเดินหน้านำเทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า การได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการใช้พลังงานสะอาด จะเป็นแรงผลักดันอันดีที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ กันมากขึ้น”  เจมส์ กล่าวสรุป
 
สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.banpuinfinergy.co.th หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-095-6599 หรือcontact@banpuinfinergy.co.th
 
หมายเหตุ1: ระบบไมโครกริด (Microgrid) คือระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) และระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle