นิโอ ทาร์เก็ต เผยธุรกิจยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันวันโลกเปลี่ยน ในยุค Digital Disruption

Nov 12, 2019 -None-

นิโอ ทาร์เก็ตเผยกลยุทธ์สู่ทางรอดธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เร่งติดปีกสร้างอาวุธในยุค Digital Disruption ชี้การมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการค้าที่ดี (Good Partnership)การสร้างชื่อเสียงแก่องค์กรและแบรนด์สินค้าของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ (Corporate & BrandReputation Management) รวมถึงการสร้างการจดจำให้แก่แบรนด์ที่มีคุณภาพไปสู่การยอมรับในระดับสากล ด้วยการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ (Influential Brand Awards Recognition) นับเป็นคีย์ซัคเซสของธุรกิจที่ปรึกษาการสื่อสาร

วรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารชื่อเสียงองค์กร (Brand Reputation Communications Consulting) กล่าวว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบ Disruption ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบถ้วนหน้าโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชนธุรกิจผลิตสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารไปยังลูกค้าแต่ละประเภทให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างสรรค์แบรนด์ต้องมีการมองคู่แข่งในอุตสาหกรรมใหม่ เพราะคู่แข่งทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น เราไม่ได้แข่งแค่กับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงด้วยกัน  แต่ยังรวมถึงดิจิทัลเอเจนซี่ ทางเลือกใหม่ในการสื่อสารของแบรนด์ ที่พร้อมจะมาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเค้กก้อนนี้ไปด้วย

          มีข้อมูลจากThe Holmes Reportเปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมพีอาร์ในระดับโลกในช่วงสองปีนี้ เติบโตในระดับคงที่ประมาณ 5%  ซึ่งการเติบโตในระดับคงที่ต่อเนื่องสามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันของวงการธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงได้อย่างดี ว่ามีการแข่งขันกันสูงในขนาดตลาดที่เท่าเดิม และลูกค้าไม่ได้มองแยกงบประมาณสำหรับการทำแบรนด์สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย งบทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถูกรวมเข้ามาเป็นงบก้อนเดียวกัน เอเยนซี่จึงต้องมีบทบาทมากขึ้นที่จะเข้าไปสนับสนุนงานของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการสื่อสาร และเป็นที่ปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่จะช่วยให้ลูกค้าหรือแบรนด์ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ได้วางไว้เพราะเมื่อ Digital Disruption เข้ามาเขย่าทุกวงการธุรกิจ ทำให้ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารต้องเปลี่ยน ทุกแพลตฟอร์มการสื่อสารต้องสามารถเชื่อมต่อกัน การขยายของธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมกันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายดายดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียง คือ การวางคอนเทนต์และช่องทางที่เหมาะสมเชื่อมต่อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบการทำงานของพีอาร์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้วิธีตอกย้ำข้อมูลด้วยวิธีเดิม ๆ ผ่านช่องทางเดิม ๆมาเป็นการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารที่อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนให้คอนเทนต์ของแบรนด์ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ที่สุดในเวลาที่เหมาะสม

นิโอ ทาร์เก็ต มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการบริการขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค Disruption ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  คือ การขยายบริการไปยังประเทศต่างๆในเอเชีย ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจ (Partnership)การร่วมมือระหว่างกันในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่าง แล้วนำมาผนวกกับประสบการณ์การทำงานด้านพีอาร์จนเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ตเป็นพาร์ทเนอร์กับ Mileage Communication ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์มีสำนักงานใน 9 ประเทศและ 15 เมือง ได้แก่ สิงคโปร์, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม ทำให้การทำพีอาร์ สร้างแบรนด์ดิ้ง และการสื่อสารสร้างแบรนด์และการตลาดสามารถทำได้ทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์ทางด้านดิจิทัลซึ่งมีเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการตลาดที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ ด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่สามารถวัดผลและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

อีกส่วนหนึ่งคือ การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆเพื่อใช้ในการวิจัยวางแผนสร้างชื่อเสียงให้แก่แบรนด์และองค์กรของลูกค้า นิโอ ทาร์เก็ตมีการสร้างเรื่องมือที่เรียกว่าReputation Dimension  ซึ่งเราได้จดลิขสิทธิ์ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วย 6แกน ที่พัฒนามาจากหลัก3Pของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)เครื่องมือนี้ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ลึก เป็นกรอบในการกำหนดเนื้อหาหรือkey message ในการสื่อสารถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อของแบรนด์หรือองค์กร ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุดลูกค้าแต่ละกลุ่มจะรับรู้จุดแข็งด้านต่างๆ ที่เขาสนใจ สามารถสร้างความเชื่อใจและมั่นใจเกิดขึ้นในใจเขาในที่สุด

สุดท้าย คือ การสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับผ่านการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ(Brand Recognition via Rewards Guarantee)เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยตอกย้ำว่าแบรนด์นั้น ๆ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ (ประเทศสิงคโปร์)องค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชียมากว่า 20 ปีและในปีนี้จะมีการจัดงาน“2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Chatrium Ballroom โรงแรม Chatrium Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง เพื่อมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งเอเชียประเภทต่าง ๆ ให้องค์กรหรือผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

“นิโอ ทาร์เก็ต มั่นใจว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุค Disruption การวางกลยุทธ์องค์กรด้วยหลักดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสามารถวาง Positioning และสร้างจุดแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารชื่อเสียงแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน” วรรณี กล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort