นิโอ ทาร์เก็ต เผยธุรกิจยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันวันโลกเปลี่ยน ในยุค Digital Disruption

Nov 12, 2019 -None-

นิโอ ทาร์เก็ตเผยกลยุทธ์สู่ทางรอดธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เร่งติดปีกสร้างอาวุธในยุค Digital Disruption ชี้การมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการค้าที่ดี (Good Partnership)การสร้างชื่อเสียงแก่องค์กรและแบรนด์สินค้าของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ (Corporate & BrandReputation Management) รวมถึงการสร้างการจดจำให้แก่แบรนด์ที่มีคุณภาพไปสู่การยอมรับในระดับสากล ด้วยการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ (Influential Brand Awards Recognition) นับเป็นคีย์ซัคเซสของธุรกิจที่ปรึกษาการสื่อสาร

วรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารชื่อเสียงองค์กร (Brand Reputation Communications Consulting) กล่าวว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบ Disruption ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบถ้วนหน้าโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชนธุรกิจผลิตสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารไปยังลูกค้าแต่ละประเภทให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างสรรค์แบรนด์ต้องมีการมองคู่แข่งในอุตสาหกรรมใหม่ เพราะคู่แข่งทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น เราไม่ได้แข่งแค่กับธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงด้วยกัน  แต่ยังรวมถึงดิจิทัลเอเจนซี่ ทางเลือกใหม่ในการสื่อสารของแบรนด์ ที่พร้อมจะมาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเค้กก้อนนี้ไปด้วย

          มีข้อมูลจากThe Holmes Reportเปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมพีอาร์ในระดับโลกในช่วงสองปีนี้ เติบโตในระดับคงที่ประมาณ 5%  ซึ่งการเติบโตในระดับคงที่ต่อเนื่องสามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันของวงการธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียงได้อย่างดี ว่ามีการแข่งขันกันสูงในขนาดตลาดที่เท่าเดิม และลูกค้าไม่ได้มองแยกงบประมาณสำหรับการทำแบรนด์สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย งบทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถูกรวมเข้ามาเป็นงบก้อนเดียวกัน เอเยนซี่จึงต้องมีบทบาทมากขึ้นที่จะเข้าไปสนับสนุนงานของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการสื่อสาร และเป็นที่ปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่จะช่วยให้ลูกค้าหรือแบรนด์ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ได้วางไว้เพราะเมื่อ Digital Disruption เข้ามาเขย่าทุกวงการธุรกิจ ทำให้ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารต้องเปลี่ยน ทุกแพลตฟอร์มการสื่อสารต้องสามารถเชื่อมต่อกัน การขยายของธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมกันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายดายดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากธุรกิจที่ปรึกษาสื่อสารสร้างชื่อเสียง คือ การวางคอนเทนต์และช่องทางที่เหมาะสมเชื่อมต่อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบการทำงานของพีอาร์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้วิธีตอกย้ำข้อมูลด้วยวิธีเดิม ๆ ผ่านช่องทางเดิม ๆมาเป็นการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารที่อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนให้คอนเทนต์ของแบรนด์ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ที่สุดในเวลาที่เหมาะสม

นิโอ ทาร์เก็ต มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการบริการขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค Disruption ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  คือ การขยายบริการไปยังประเทศต่างๆในเอเชีย ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจ (Partnership)การร่วมมือระหว่างกันในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่าง แล้วนำมาผนวกกับประสบการณ์การทำงานด้านพีอาร์จนเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ตเป็นพาร์ทเนอร์กับ Mileage Communication ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์มีสำนักงานใน 9 ประเทศและ 15 เมือง ได้แก่ สิงคโปร์, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม ทำให้การทำพีอาร์ สร้างแบรนด์ดิ้ง และการสื่อสารสร้างแบรนด์และการตลาดสามารถทำได้ทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์ทางด้านดิจิทัลซึ่งมีเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการตลาดที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ ด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่สามารถวัดผลและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

อีกส่วนหนึ่งคือ การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆเพื่อใช้ในการวิจัยวางแผนสร้างชื่อเสียงให้แก่แบรนด์และองค์กรของลูกค้า นิโอ ทาร์เก็ตมีการสร้างเรื่องมือที่เรียกว่าReputation Dimension  ซึ่งเราได้จดลิขสิทธิ์ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วย 6แกน ที่พัฒนามาจากหลัก3Pของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)เครื่องมือนี้ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ลึก เป็นกรอบในการกำหนดเนื้อหาหรือkey message ในการสื่อสารถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อของแบรนด์หรือองค์กร ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุดลูกค้าแต่ละกลุ่มจะรับรู้จุดแข็งด้านต่างๆ ที่เขาสนใจ สามารถสร้างความเชื่อใจและมั่นใจเกิดขึ้นในใจเขาในที่สุด

สุดท้าย คือ การสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับผ่านการมอบรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ(Brand Recognition via Rewards Guarantee)เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยตอกย้ำว่าแบรนด์นั้น ๆ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ (ประเทศสิงคโปร์)องค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชียมากว่า 20 ปีและในปีนี้จะมีการจัดงาน“2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Chatrium Ballroom โรงแรม Chatrium Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง เพื่อมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งเอเชียประเภทต่าง ๆ ให้องค์กรหรือผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

“นิโอ ทาร์เก็ต มั่นใจว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุค Disruption การวางกลยุทธ์องค์กรด้วยหลักดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสามารถวาง Positioning และสร้างจุดแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารชื่อเสียงแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน” วรรณี กล่าวทิ้งท้าย

 

Strategy

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn