SEAC กระตุ้นคนไทย Upskill ภาษาอังกฤษ ผ่าน ELSA Speak รับมือ Disruption

Nov 13, 2019 -None-

คำว่า Disruption คงเป็นคำที่คุ้นหูของคนไทยกันมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว เพราะตอนนี้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการที่ Digital ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลักๆ 3 ด้าน คือ Technology, Financial และ Globalization  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 1 ด้าน ที่ถึงแม้จะเกิดขึ้นช้ากว่า แต่หนีไม่พ้นผลกระทบของการพลิกผันเช่นกันนั่นคือการศึกษา

ในยุคที่ทุกคนเข้าใกล้คำว่าไร้พรมแดน การสื่อสารในภาษาที่หลากหลายจึงเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่คนไทยจะต้องปรับตัว เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ภาษา พูดได้ว่า โอกาส และความได้เปรียบในยุค Digital Disruption คือต้องมีทักษะด้านภาษา เพราะภาษาเป็นพื้นฐานของชีวิตในการต่อยอดไปสู่การศึกษาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

หากพูดถึงเรื่องภาษา ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษาสากล ถือเป็นภาษากลางของโลก เพราะเป็นภาษาที่คนใช้สื่อสารกันมากที่สุด ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงสำคัญที่จะเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้าในอนาคต เพราะหากเราไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเลย เราจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้นั่นจึงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “จากเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ SEAC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของภาษา และทักษะการสื่อสาร เราพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่อง Grammar ทั้งกลุ่มคนทำงานและกลุ่มนักเรียน แต่จุดอ่อนของคนไทยส่วนใหญ่คือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าสื่อสาร หรือขาดความมั่นใจในการออกเสียง”

“ยิ่งในยุค Disruption ที่การสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็น การเรียนรู้ด้านภาษาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้กันมากที่สุดในโลก ที่จะช่วยในเรื่องการสนทนาและสื่อสารเพื่อสร้างโอกาส ในความก้าวหน้า”

เก่ง Grammar แต่ไม่กล้าพูดกับต่างชาติ

ภาษาที่คนทั้งโลกยอมรับให้เป็นภาษากลางเพื่อจะใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนั้นปัจจุบันคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ 2 ที่คนไทยเรียนกันมาตั้งแต่จำความได้ภาษาอังกฤษก็เริ่มที่จะเข้ามาคลุกคลีกับคนไทยตั้งแต่ยังเรียนกันในระดับอนุบาล แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะสื่อสารกับต่างชาติ นั่นเป็นเพราะ 2 ข้อ ดังนี้

1. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ประเทศไทยสอนภาษาอังกฤษมาผิดวิธี การที่เราเข้าใจตำราเรียนอยู่ในห้องเรียน ทำได้ พูดได้ แต่พอมาพูดกับชาวต่างชาติพูดไม่ได้ ไม่เข้าใจที่ฝรั่งพูด เนื่องจากการที่เราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนครูก็จะ Focus ในเรื่องของ Grammar, Writing และ  Reading มากกว่า

ในความเป็นจริง คนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ได้เริ่มที่ Grammarไม่ได้เริ่มที่การเขียน แต่เริ่มต้นที่การพูด การออกเสียงที่ทำให้เราคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา ระบบการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาไม่ได้สอนแบบเรา เขาสอนเรื่องของ Conversation, Pronunciation เรื่องของการที่ต้องกล้าคุยกับคนต่างชาติ ไม่ใช่แค่การเขียนเก่ง แต่ต้องสื่อสารได้ไม่ใช่ Grammar ดีแต่ต้องออกเสียงถูก เช่นนี้เป็นต้น

2. สำเนียง การออกเสียง

ข้อนี้สำคัญมากๆ คือ การที่พูดแล้วพูดไม่ได้ กลัวคนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง สำเนียงไม่เป๊ะ ไม่เหมือนกับต้นฉบับ เลยทำให้คนส่วนใหญ่อายที่จะพูด ทำให้เวลาจะสื่อสาร เราไม่มีความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะสื่อสารออกไป จึงส่งผลทำให้ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ทำความรู้จัก ELSA Speak

การเปลี่ยนแปลงของการ Disruption ทั้งเรื่องการเงิน การบริหาร และการศึกษา ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ ความผันผวนความไม่แน่นอน และความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เราไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทาง SEAC มองว่าจะช่วยประเทศยังไง มองหาหลากหลายพาร์ทเนอร์ทั่วโลกที่จะเข้ามาช่วยให้คนในประเทศไทยได้เรียนภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

ล่าสุด SEAC ได้ร่วมมือกับ ELSA เปิดตัว ELSA Speak โค้ชส่วนตัวช่วยพัฒนาเรื่องการพูด การสื่อสาร การออกเสียงภาษาอังกฤษสุดยอด AI แอพพลิเคชั่นที่ติด 5 อันดับแรกในโลกที่ช่วยฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ การันตีความนิยมด้วยการใช้งานมากกว่า 101 ประเทศ ยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง และผู้ใช้ต่อเนื่องกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก

ELSA Speak คือ แอพพลิเคชั่นที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ด้วยเนื้อหาใหม่ที่อัพเดทอยู่ตลอด มีหัวข้อไม่ต่ำกว่า 40 หัวข้อ และมากกว่า 6,000 บทเรียนที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของ วลี คำ และรูปประโยค ให้ได้ฝึกทั้งการออกเสียง และการฟัง อีกทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้ใช้งานลองฟัง และโต้ตอบตามบทพูดที่ให้ไว้กับคู่สนทนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด โดยจะมีการประเมินผลตอนท้ายในทุกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของทักษะการออกเสียงของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร พร้อมแนะนำคอร์สที่เหมาะสมต่อไป เพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน

อริญญา กล่าวว่า “คะแนนเมื่อปีที่แล้วจาก EF English Proficiency Index (EF EPI) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเราอยู่อันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศและถ้าพูดในเอเชีย เราอยู่อันดับที่ 16 จาก21 ประเทศแต่ล่าสุดคะแนนปีนี้ นี่คือสิ่งที่น่าตกใจ เพราะคะแนนเราตกมาอยู่อันดับที่ 74 จาก 100 ประเทศแปลว่าภายในปีเดียว ประเทศอื่นมีการพัฒนามากขึ้นในการที่จะทำให้คนของประเทศเขามีการพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่มองว่า ถ้าคนในประเทศไม่ลุกขึ้นช่วยกัน ความสามารถของการแข่งขันในประเทศจะค่อยๆลดลง”

คนไทยต้องตื่นตัว เพราะเพื่อนบ้านแซงหมดแล้ว

SEAC คือศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไหน บริการไหนที่ SEAC นำเข้ามา SEAC เชื่อมั่นว่าจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับคนอายุที่หลากหลาย คนในอายุที่แตกต่าง และเชื่อมั่นว่าที่เราเอาหลายๆทักษะเข้ามา มันตอบโจทย์ตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งถึงคนอายุ 70-75 ปี จะทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศเรามีคุณภาพมากขึ้น

จากคะแนน EE EPI บอกว่าประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ นี่คือ Pain Point ที่ SEAC อยากเข้ามาช่วยประเทศไทย เรากำลังมองว่าถ้าเราจะแข่งขันให้ดีขึ้น เราต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประเทศของไทยรายได้ส่วนสำคัญมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แล้วถ้าคนต่างชาติเริ่มเห็นความสะดวกสบายในการไปอีกหลายๆประเทศในเอเชีย ที่สามารถสื่อสารได้ดีกว่าเรา นั่นแปลว่าเราจะเจอผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม

ถ้าพูดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าคนในประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาศักยภาพของการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น มันจะ Improve ภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ดีขนาดไหน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการที่เรานำเรื่องของการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมากระตุ้นคนไทยให้ตื่นตัว

SEAC อยากให้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกสนุก เรียนภาษาอังกฤษแล้วทำให้เรากล้าที่จะพูดกับคนต่างชาติได้ ไม่มีสำเนียงที่ทำให้คนต่างชาติฟังแล้วเขาถามกลับมาว่าคุณพูดอะไร นี่คือภาพโดยสำคัญ ที่อยากให้เห็นว่ามันเป็น Passion ที่ออกมาจาก SEAC ที่อยากจะช่วยให้คนไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า จำนวนมากเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ ELSAและจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

จุดเด่นของ ELSA Speak

1. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่แม่นยำที่สุด

โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแยกแยะเสียงพูด (Speech Recognition) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่รวบรวมสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษจากคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาไว้มากที่สุดในโลก เน้นทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้อง แม่นยำในระดับสัทศาสตร์ (Phonetic) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ใช้งานให้ชัดเจน คล่องแคล่ว มั่นใจยิ่งขึ้น

2. บทเรียนที่ได้รับการออกแบบเฉพาะบุคคล

Personalized Learning เริ่มจากการทำแบบทดสอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษมาจากนักวิทยาศาสตรการพูด (Speech Scientist) เพื่อวิเคราะห์ สร้างแนวทางการเรียนรู้และหลักสูตรเฉพาะบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นยังมีการออกแบบหลักสูตรที่ใช้งานง่าย สนุกสนานเสมือนเล่นเกม แต่มาพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์ (Fun & Interactive Gamification with Instant Feedback)                    

3. ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร

Learning Dashboard ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ที่จะมีโปรแกรมตรวจสอบความต่อเนื่องที่สามารถติดตามการฝึกฝนของพนักงานได้อย่างครอบคลุม

4. บทเรียนที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับประเภทธุรกิจ

Customized Contents หรือการออกแบบบทเรียนที่ให้ตรงกับประเภทธุรกิจ ทั้งคำศัพท์ (Words) รูปประโยค (Sentences) และบทสนทนา (Conversations) เพื่อให้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย ทั้งรูปประโยคในการฝึกฝนที่เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงคำและรูปประโยคที่คนไทยส่วนใหญ่พลาดบ่อยๆ

ELSA Speak สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ฟัง พูดตาม และ ELSA Speak จะให้คำแนะนำอย่างแม่นยำทันทีที่พูดออกมา โดย ELSA Speak มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 5 ล้านคน ใน 101 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นคือ 90% สามารถออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น ผ่านระบบ Free Interactive Dictionary ที่ช่วยให้ออกเสียงคำที่อยากจะพูดได้ถูกต้อง68% พูดได้คล่องขึ้น ด้วยบทเรียนสนุกๆ กว่า 6,000 บทเรียน ครอบคลุมกว่า 37 หัวข้อ ที่เต็มไปด้วยสำนวนภาษาอังกฤษที่พบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และ 100% รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เห็นผลการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกเพียง 10นาทีต่อวัน ก็สามารถมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่า 40% ภายในเวลาเพียง 1 เดือน

ELSA Speak ได้รับรางวัลในระดับโลก

ELSA Speak ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพรายแรกของเวียดนามที่เข้ารอบสุดท้าย และชนะเลิศในงาน SXSWEdu Launch สหรัฐอเมริกา 2016รางวัลการยกย่องเป็นแอพพลิเคชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์อันดับ 5 ของโลกโดยศูนย์วิจัยสไนเปอร์ ร่วมกับแอพพลิเคชั่นชั้นนำอย่าง Cortana (Microsoft) และ Google Allo (Google),รับรางวัลแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาอันดับ 1 โดย Product Hunt และติดอันดับ 10 “A.I. Must-have Apps That Will Make Your Phone Smarter” จาก Analytics India Magazine โดยได้รับรางวัลร่วมกับแอพพลิเคชั่นชั้นนำอย่าง Google Allo และ Google Assistant (Google)

ที่สำคัญ Googleได้ลงทุนใน ELSA เพราะ ELSA Speak เป็นคลังข้อมูลที่เก็บรวบรวมเสียงของคนที่ไม่ใช่Native English Speakers ไว้มากที่สุดในโลก ทำงานต่างจาก Siri และ Alexa ที่ไม่ว่าเราจะออกเสียงไม่ชัด หรือพูดไม่ถูกก็ยังตอบโต้หรือทำงานให้เราได้ แต่ ELSA Speak เป็น AI ที่กำหนดมาให้เราออกเสียงให้ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษาให้คุณได้ การมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเป็นทุนจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากมาย สเตปแรกของ SEAC คือการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเริ่มให้คนไทยได้เรียนภาษาอังกฤษที่ถูกวิธีกับแอพพลิเคชั่น Elsa Speak ในราคาเพียง 1,200 บาท ต่อคนต่อปี เฉลี่ยเพียงเดือนละ 100 บาท ELSA จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ถึงจะเรียน Grammar ในโรงเรียน แต่ก็ยังต้องฝึกพูดด้วยการฝึกพูดกับเจ้าของภาษา ด้วยการเข้าไปเล่นในแอพของ ELSA แล้วจะพบว่า ภาษาอังกฤษหากเราสามารถสื่อสารได้ดี จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

สำหรับคนที่สนใจ สามารถสมัคร ELSA Speak ด้วยราคาพิเศษ เมื่อสมัครผ่าน SEAC ได้ที่ https://www.elsaspeak.com/seac

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle