3,368
VIEWS

เปิดภารกิจบสย. ปลุกตลาด SMEs การเป็นเพื่อนร่วมทางสู่การเติบโตทางธุรกิจ

Nov 13, 2019 -None-

เรารู้จักบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย. กันดีในฐานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

โดยเป้าหมายหลักของบสย. คือการทำให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินตลอดระยะเวลามากกว่า 28 ปี ที่บสย. ดำเนินภารกิจก็ยังเดินหน้าช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่ใช่แค่แหล่งเงินทุนแต่ยังให้องค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขัน

วันนี้บสย. จึงเป็นเหมือนกับหมอที่คอยรักษาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs มากมายเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงภารกิจของบสย. มากขึ้นในการเป็น “หมอหนี้” มากขึ้นเราได้หยิบเอากรณีศึกษาของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจที่มีบสย. อยู่เคียงข้างเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เรากำลังพูดถึงแบรนด์ Greenday แบรนด์สินค้าไทยผัก & ผลไม้อบกรอบ ที่มีเป้าหมายใหญ่สู่การเป็น Global Brand แต่เส้นทางของ Greenday ก็ไม่ได้สวยหรูกว่าที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคและการแก้ปัญหาต่างๆ มากมาย

ชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนเดย์โกลบอล จำกัด เล่าว่าในช่วงแรกของการทำธุรกิจเกิดปัญหาสินค้าขายไม่ได้ไม่มีตลาดรองรับอีกทั้งยังเป็นบริษัทเล็กๆ จึงไม่สามารถทำต้นทุนให้ต่ำเพื่อสู้กับแบรนด์ใหญ่ได้เมื่อขายสินค้าไม่ได้จึงทำให้มีหนี้สินกว่า 150 ล้าน

แต่มาวันนี้ Greenday เป็นธุรกิจที่มีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นในการทำให้สินค้ามีคุณภาพจับตลาดที่ชัดเจนบวกกับการเข้าไปปรึกษาบสย. ถึงการขยายการเติบโตเพราะ Greenday เชื่อในความร่วมมือและการเดินแบบมีเพื่อนร่วมทาง

แน่นอนว่าบยส. เป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทางที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับ Greenday ทำให้ได้มุมมองทางการเงินใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่ยังมีเครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนในบางเรื่องที่ยังขาดเข้ามาเติมเต็มให้เป้าหมายของ Greenday เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ

ยังมีกรณีศึกษาของแบรนด์ SMEs อีกหลายแบรนด์ที่ได้ภูมิคุ้มกันจากบสย. จนก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและนั่นคือภาพสะท้อนถึงบทบาทและพันธกิจของบสย. ได้อย่างชัดเจนจริงๆ อย่างที่บอกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีส่วนสำคัญต่อกลไกเศรษฐกิจของประเทศ และเราก็เชื่อว่ายังมี SMEs อีกมากที่ต้องการให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ

เราคงเห็นแล้วว่าบสย. สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางของธุรกิจที่จะนำพาแบรนด์  SMEs ของไทยให้เติบโตเทียบชั้นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกได้

เปิดประตูสู่โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

ปรึกษาหมอหนี้ บสย.
Facebook: @tcg.or.th
โทร: 02-890-9999
Line :@doctor.tcg
#หมอนี้บสย#เพื่อSMEsเรายินดีค้ำ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort