SHR ปลื้มกระแสตอบรับหุ้น IPO ดีเยี่ยม เตรียมขยายกิจการโรงแรมอีกกว่าเท่าตัวภายในปี 2568

Nov 08, 2019 -None-

ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์  เคที ซีมิโก้  จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า หุ้น SHR ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบัน เนื่อง จากมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ SHR ได้นำหุ้นสามัญจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จัด สรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 6 แห่ง ในราคา 5.2 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้น IPO ของ SHR ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ามาจองอย่างล้นหลาม โดยแบ่งสัดส่วนการจัดสรรให้กับนักลงทุนประเภทสถาบัน 60% และนักลงทุนรายบุคคล 40% ของหุ้นที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง และความสามารถในการสร้างความเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน นักลงทุนต่างเชื่อมั่นในศักยภาพของ SHR ในฐานะบริษัทลงทุนและบริหารโรงแรมที่มีอัตราเติบโตสูง สุด เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมโรงแรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SHR จึงเป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตของรายได้ในอนาคต

“SHR เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการเติบโตอย่างสูง ในการลงทุนและบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่น่าสนใจ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร และตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมากที่สุด อีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และยกระดับการกำกับดูแลกิจการ” ม.ล.ทองมกุฎ กล่าว

ด้าน ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO ไปใช้ในการขยายธุรกิจโรงแรมและลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเงินที่ระดมทุนมานั้น จะนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุน เวียนสำหรับกิจการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2559-2561 มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ย 63.1% ต่อปี โดยมีรายได้รวม เท่ากับ 968.0 ล้านบาท 1,074.0 ล้านบาท และ 2,575.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยครึ่งปีแรกของปี 2562 มีรายได้ที่ 1,751.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 715.6 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 144.8

โดยครึ่งปีแรกของปี 2562 มี EBITDA เท่ากับ 461.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 266.0 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น 73.5% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้และ EBITDA ของ SHR ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการบริการงานที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งรายได้จากการซื้อโรงแรม Outrigger 6 แห่ง

เดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SHR มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงแรมอีกกว่าเท่าตัว จากจำนวนโรงแรมและรีสอร์ท 39 แห่ง และห้องพัก 4,647 ห้อง เป็น 80 แห่ง ห้องพักมากกว่า 8,000 ห้อง ภายในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ15 ต่อปี

“เราต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ลงทุนในหุ้น SHR เงินระดมทุนที่ได้จาก IPO จะถูกนำมาขยายธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ SHR มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นบริษัทลงทุนโรงแรมและบริหารรีสอร์ทระดับพรีเมียร์ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” เดิร์ก กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://www.shotelsresorts.com/

โรงแรม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.