เป๊ปซี่-โคล่า ร่วมจัดกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงบางกระเจ้า ครั้งที่ 2

Oct 28, 2019 -None-

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกในเครือเป๊ปซี่โค นำโดย วรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงบางกระเจ้า ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึง บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปได้หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ซึ่ง 80% ไหลลงทะเล ทำให้ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นอันดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก

วรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาในครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาได้เข้าร่วมพายเรือเก็บขยะ รวมถึงร่วมเก็บและคัดแยกขยะ และตลอดระยะเวลาทั้ง 10 วัน กว่า 349 กิโลเมตรของโครงการ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร จนถึงจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 3,215 กิโลกรัม โดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ได้รวบรวมและนำไปทอดผ้าป่าขยะหัวเรือที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วัดต้นแบบของชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ และขวดแก้ว

โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเป๊ปซี่โคที่เรียกว่า ‘ผลงานดี สำนึกดี’(Winning with Purpose) ในด้านการปกป้องโลกและดูแลสิ่งแวดล้อม(Planet) โดยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำ คลอง รวมถึงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติกพีอีที กระ ป๋อง ตลอดจนขยะอื่น ๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เข้าสู่วงจรการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบ และเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมไปได้มาก

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn