กรุงเทพประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ส่งพลังจากพี่สู้น้อง เตรียมความพร้อมโอลิมปิก”

Oct 28, 2019 -None-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จัดโครงการ “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ไทย 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาเพชรเม็ดงาม จากนักกรีฑายุวชนและเยาวชนทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นดาวเด่นของประเทศ มุ่งสู่ทีมชาติไทย นอกจากนี้ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา อย่างกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มแข่งขัน “ส่งพลังจากพี่สู้น้อง เตรียมความพร้อมโอลิมปิก” โดยเชิญทีมรุ่นพี่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยที่เคยไปแข่งขันสนามนานาชาติมาถ่ายทอดทักษะสู่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,579 คน ในสนามแข่งขันแรกที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมาก กว่าปีที่ผ่านมาถึงเท่าตัว

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วัตถุประ สงค์หลักของโครงการกรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกฯ นั้น นอกจากการแข่งขันเพื่อหานักกีฬากรีฑาดาวรุ่งระดับ ยุวชน เยาวชนที่เข้มข้นแล้ว ทางกรุงเทพประกันชีวิตและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้สานต่อการจัดกิจกรรม “ส่งพลังจากพี่สู้น้อง เตรียมความพร้อมโอลิมปิก” ในการแข่งขันคัดเลือกทุกภูมิภาค นำทีมรุ่นพี่นักกีฬากรีฑาทีมชาติมาถ่าย ทอดความรู้ทักษะของการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ โดยให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธี การออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับความตื่นเต้นเมื่อลงสนามแข่งขัน และทักษะอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับทั้งนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันและนักเรียนที่สนใจการออกกำลังกาย เพื่อเตรียมพร้อมมุ่งสู่การเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยรุ่นต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นช่องทางการมอบทักษะความรู้และขวัญกำลังใจให้นักกรีฑายุวชน เยาวชนดาวรุ่นทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงเป้าหมายของตนเอง”

โดยรุ่นพี่อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยที่มาให้ความรู้และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีในครั้งนี้ ได้แก่ เรืออากาศเอก หญิง อุศณีย์ วงศาลังกาน เหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตร กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2532 นาวาตรี สิทธิชัย สุวรประทีป เหรียญทองวิ่งผลัด 4x 100 เมตร กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2545 ปูซานเกมส์ เหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตร กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2549 โดฮาเกมส์ เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 6 สมัยติดต่อกัน นาวาตรีหญิง วาสนา วินาโท เหรียญทองวิ่ง 400 เมตรและวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร กีฬาซีเกมส์ 7สมัย ติดต่อกัน เรืออากาศเอกหญิง ณีรนุช กล่อมดี เหรียญทอง 4x100 เมตร กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ปี 2553 ร้อยตำรวจเอกหญิง ลภัสภร ถาวรเจริญ เหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตร กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2553 กวางโจวเกมส์

ทั้งนี้การแข่งขันกรุงเทพประกันชีวิตกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกในสนามต่อไปคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้แข่งขันกันจบไปแล้วอย่างสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยภาคกลาง-ภาคเหนือ ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเว็บไซต์สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.aat.or.th และเฟซบุ๊ก facebook.com/BLADownRung

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort