กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Best Use of Technology

Oct 17, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Best Use of Technology” จาก International Finance Award 2019 ซึ่งได้มุ่งมั่น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความเป็นมืออาชีพให้กับฝ่ายขายของบริษัท

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการมีความหลายหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ดังนั้น บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

จากความมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Best Use of Technology” จาก International Finance Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากบริษัทประกันทุกประเทศทั่วเอเชีย โดยกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท และเป็นบทพิสูจน์ของการก้าวเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ความสำเร็จจากรางวัลดังกล่าวพิจารณาจาก 1.การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2.นวัตกรรมของแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับลูกค้าและฝ่ายขาย รวมถึงความง่ายในการใช้งานของลูกค้า ซึ่งบริษัท ได้พัฒนาเครื่องมือด้านดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัท คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

นอกจากนี้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองมาตร ฐานระดับสากล ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท นอกจากนั้นยังใช้ระบบ  AURA (Automated Underwriting and Risk Analysis) หรือการพิจารณากรมธรรม์แบบอัตโนมัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์การซื้อแบบอนุมัติ “ทันที” ซึ่งทำให้ฝ่ายขาย และลูกค้าได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ Robotic Process Automation หรือ RPA ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ดำเนินงานด้านปฎิบัติการด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการทำงานซ้ำๆ ด้วยความถี่สูง โดยปัจจุบันบริษัทมีระบบอัตโนมัติดังกล่าวกว่า 30 ระบบ เช่น การสร้างรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานสรุปเบี้ยรับประกันภัย ใบคำขอที่รอการอนุมัติ และการตรวจรับเบี้ยประกันรับ ฯลฯ  โดยการใช้งานระบบ RPA จะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องในข้อมูล และสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าของเรา

บริษัทยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมาย เพื่อยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย สู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี อาทิ “Perfect Advice - เพอร์เฟค แอดไวซ์” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการขายผลิต ภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนแก่กรมธรรม์ และที่สำคัญคือการเสนอขายผลิต ภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชัน Perfect Advice เป็นการเสนอขายที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณของผู้ขาย (Market Conduct) เพื่อสร้างความพึงพอ ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ด้วยฟังก์ชันที่ช่วยในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้คำนวณเบี้ยประกันชีวิต  และทุนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างง่ายได้

นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่น  “AdvisorZone - แอดไวเซอร์โซน” แอพพลิเคชั่นที่สร้างความเป็นมืออาชีพแก่ฝ่ายขายของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอกใบคำขอผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ และการชำระเงินผ่านระบบ พร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ จึงช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิม พร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

ในขณะนี้ ฝ่ายขายได้เริ่มใช้แอพพลิเคชั่น AdvisorZone และมากกว่า 50% ของจำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามายังบริษัทผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ฝ่ายขายของเราจะเริ่มใช้มากขึ้น โดยทั้งสองแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายขายในปีนี้ ที่เป็นปีแห่ง “Year of Growth & Professional” เน้นการเติบโตอย่างมืออาชีพ

นอกจากนั้น บริษัทยังเล็งเห็นการผสานการใช้เทคโนโลยีกับการตอบแทนสู่สังคม กับโครงการ “Know You Can Save Our World” จากการลดการใช้กระดาษผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น AdvisorZone ซึ่งเป็นการส่งใบสมัครซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ โดยทุกๆ 1 ใบสมัคร จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  และปัจจุบันยอดสะสมของต้นไม้ที่บริษัทฯ จะปลูกมีจำนวนมากกว่า 20,000 ต้น และคาดว่าในเดือนมกราคม 2563 เราจะร่วมปลูกต้นไม้ได้จำนวน 50,000 ต้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน และคืนป่าให้แก่ประเทศไทย”

ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า กล่าวว่า “กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการดูแลลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล แอปพลิเคชัน “Perfect Advice” เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการ และตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการด้วยตนเอง ด้วยคำถามที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นที่ถามข้อมูลอย่างละเอียด จึงส่งผลให้การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้ลูกค้าได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพราะบริษัทของเรามีนโยบาย “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” 

สำหรับ “AdvisorZone” แอปพลิเคชันที่จะสร้างความประทับใจในการใช้บริการต่อเนื่องจาก Perfect Advice โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครประกันชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วเพียงปลายนิ้ว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ลงในแทปแล็ตของฝ่ายขายของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต และเพียงกดสมัคร ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังระบบข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ทันที ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ทั้งนี้ ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เราจะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับลูกค้า ที่ใช้ชื่อว่า  “TeleHealth - เทเลเฮลท์” หนึ่งในนวัตกรรมการให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า เพื่อรับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบาย และลดปัญหาด้านการเดินทางในการพบแพทย์ พร้อมรับบริการอย่างรวดเร็ว โดยสอดคล้อง และเป็นไปตามนโย บายหลักของบริษัท ที่คอยสนับสนุน และอยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าของเราค่ะ

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการกรมธรรม์ออนไลน์ หรือ e-policy โดยให้อิสระกับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ว่าจะเลือกแบบเดิม (กรมธรรม์แบบกระดาษ) หรือส่งเป็นอีเมล (รูปแบบ PDF ไฟล์) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยมีแคมเปญสนับสนุน และมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆ ให้ หากลูกค้าเลือกใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์

สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการจากกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดตามได้ที่ Line Official Account หรือ www.krungthai-axa.co.th และสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort