4,779
VIEWS

‘TTTBB’ สู้ศึกบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ยืนหนึ่ง Big Player พร้อมเติบโตคู่ Digital Economy

Oct 18, 2019 -None-

จากนโยบายรัฐที่นำเอานวัตกรรมไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Digital Economy) รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่ยังมีโอกาสเติบโต เนื่องจากในปัจจุบันยังมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่สูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศ

โดยในธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ‘บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์’ (TTTBB) เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ภายใต้แบรนด์ ‘3BB’ ที่อยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษและสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในปีที่ผ่านมาถึง 32% จากจุดเด่นในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ต้องพ่วงบริการโทรศัพท์หรือบริการเสริมอื่นๆ สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก โดยเน้นคุณภาพ ความเร็ว และความคุ้มค่าของบริการ

TTTBB ถือเป็นผู้นำตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า ทั้งเทคโนโลยี VDSL และ FTTx ให้บริการตั้งแต่ความเร็ว 50 – 1,000 Mbps ทำให้ปริมาณลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ FTTx หรือเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณกว่า 1 ล้านราย จากจำนวนลูกค้าทั้งหมดบริษัทฯ ประมาณ 3 ล้านราย

มาที่เส้นใยแก้วนำแสงซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต TTTBB มีการขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน’ (JASIF) และ TTTBB จะเป็นผู้เช่าเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนฯ ในสัดส่วน 80% หรือประมาณ 784,400 คอร์กิโลเมตร เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ

ล่าสุด TTTBB เตรียมขายสินทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เข้ากองทุน JASIF มูลค่ารวมไม่เกิน 38,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อนำไปลงทุนขยายธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายให้บริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่กำลังเติบโต และจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.jas-if.com

แหล่งข้อมูล

  1. รายงานประจำปี 2561 ของ JAS
  2. รายงานประจำปี 2561 ของ JASIF
  3. https://marketeeronline.co/archives/114308

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.