แม่ทัพหญิงคนใหม่ “ขัตติยา อินทรวิชัย” ขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กสิกรไทย

Oct 11, 2019 -None-

ธนาคารกสิกรไทยได้แต่งตั้ง “คุณขัตติยา อินทรวิชัย” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ แทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญานั้น ได้เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการมาก่อน

โดยคุณบัณฑูร ล่ำซำ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

ประวัติการทำงานของคุณขัตติยา อินทรวิชัย

2530 เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต

2535 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ

2538  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต

2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ

2545  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2553  รองกรรมการผู้จัดการ

2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

2559-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา                     

BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin, U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn