กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม “KTAXAStepLifeปี 2”

Oct 09, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (ที่ 6 จากขวา - แถวยืน) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม KTAXASteplifeปี 2”ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยผ่านการแข่งขันนับก้าวเดินของพนักงานในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผลรวมกว่า 157 ล้านก้าว และเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นจำนวนเงินกว่า 310,000 บาท เพื่อนำไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่ผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาส โดยบริษัทฯเชื่อว่าสุขภาพที่ดีสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราและสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้พร้อม ๆกันตามเป้าหมายหลักเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn