ทีซีซีเทค ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ แชร์องค์ความรู้ไอที ภายใต้กิจกรรม DNG – On the Road

Oct 08, 2019 -None-

ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์(AI) และคลาวด์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีที่ส่งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวในปัจจุบัน รวมถึงการบังคับใช้ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด(ทีซีซีเทค) ผู้นำการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีครบวงจร (Leading Integrated Technology Infrastructure Provider) จึงจัดกิจกรรม Digital Net working Group | DNG – On the Road: แชร์องค์ความรู้ “AI Cloud และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  โดย Microsoft” ณ ห้องสาธร ตึกเอ็มไพร ทาวเวอร์ ในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสามด้านคือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ภาพรวมของ Azure Data & AI และ Journey to Cloud

โดยทีซีซีเทคได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ สิงคโปร์ มาให้ความรู้ในงานครั้งนี้ ได้แก่ รัชนี จณะวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัล, เดซาเร็ก เทโส ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, แอรอน โครล Modern and Secure Workplace Architect วิทยากรในช่วง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ ราฟเฟอร์ตี้- บุนเต็ง MTC Technical Architect ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงภาพรวมของ Azure Data & AI และ Journey to Cloud

ในงานสัมมนาครั้งนี้วิทยากรชำนาญการทุกท่านกล่าวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีในแต่ละแขนง การที่ปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์สร้างการเปลี่ยนแปลงและเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการที่การเปลี่ยนแปลงนั้นแทรกแซงข้อมูลส่วนบุคคลจึงเกิดการบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลของธุรกิจและผู้ใช้งานให้ปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้าย ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุคดิจิทัลนี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort