ฟูจิฟิล์ม เปิดศูนย์การเรียนรู้ MU-FAHLA เพื่อการวินิจฉัยพัฒนาศักยภาพวิชาชีพรังสีเทคนิคแห่งแรกในไทย

Oct 07, 2019 -None-

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก ร่วมกับภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการเปิดศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก แห่งแรกในประเทศ ไทย ตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มร.ทาคุมะ โอทสึกะ ผู้อำนวยการศูนย์ MU-FAHLA บริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก และ มร.มาโมรุ โมโรตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศ ไทย) จำกัดมาเป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง MU-FAHLA Center for Advanced Medical Imaging Informatics เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค รวมถึงความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโน โลยีทางการแพทย์ผ่านการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติอาทิ Level 1:Digital Imaging & Medical Informatics Foundation และ Level 2: Medical Informatics Intermediate/ Picture Archiving and Communication System (PACS) Administrator โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศ ไทยและเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนสาขารังสีเทคนิค และมีความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยมาถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่สอดรับกับมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล

ทั้งนี้ทางฟูจิฟิล์มมีความมุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ ภายใต้แคมเปญ “Never Stop” ที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่างๆ มากมาย อาทิ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารEndoscopy, เครื่องตรวจเต้านม Mammography ระบบสารสน เทศทางการแพทย์ Synapse, เครื่องอัลตราซาวนด์, เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด รวมถึงสินค้าในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมของร่างกาย เพื่อยกระดับการรักษาให้ครอบคลุม ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น และการวินิจฉัยที่ชัดเจนและแม่นยำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน

การศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn