ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค X วงษ์พาณิชย์ เพิ่มมูลค่าขยะจากขวดพลาสติก

Oct 02, 2019 J.Wara

เพราะปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตคน สัตว์ รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันคนไทย 1 คนสามารถสร้างปริมาณขยะให้เกิดขึ้นได้ถึง 400 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่ในอเมริกาคนอเมริกันสร้างขยะถึง 800 กิโลกรัมต่อปี สาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการก่อขยะเป็นเพราะทุกคนต่างมองหาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับตนเอง ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก จึงถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมทำให้ปัญหาขยะถูกแก้ไขได้จับมือกับวงษ์พาณิชย์หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่วงจรการจัดการอย่างเป็นระบบจึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนตื่นตัวและเข้าใจความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะพลาสติกที่มีประโยชน์หมุนเวียนกลับไปสร้างเป็นสินค้าอื่นๆ เพิ่มมูลค่าให้ขยะในวันนี้มีค่าเปรียบดังทองในอนาคต

 

โดยวงษ์พาณิชย์ประกาศรับซื้อขวดเปล่าพลาสติก PET ใช้แล้วในเครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ด้วยราคาที่สูงกว่าขวด PET ทั่วไป เพิ่มอีก กิโลกรัมละ 1 บาท

“ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเลวร้ายลง อันเป็นผลมาจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะพลาสติก ที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์  ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้ร่วมมือกับ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวด PET ซึ่งความร่วมมือนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2012 ที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม ด้วยการ “คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล”  โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก PET  กระป๋อง ตลอดจนขยะอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เข้าสู่วงจรการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

 

โดยหนึ่งในกลไกที่ทั้งสองบริษัทได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคผ่านการกำหนดราคารับซื้อขวดพลาติก PET ที่ใช้แล้วของผลิตภัณฑ์ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ให้สูงขึ้นกว่าราคารับซื้อปกติ โดยร้านรับซื้อขยะวงษ์พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศได้ประกาศรับซื้อขวดพลาสติก PET ของเครื่องดื่ม เป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์เทสต์ มิรินด้า เซเว่นอัพ กู๊ดมู้ด ชาพร้อมดื่มลิปตัน น้ำดื่มอควาฟิน่า และเครื่องดื่มเกลือแร่ เกเตอเรด สูงกว่าราคาปกติอีก กิโลกรัมละ 1 บาท ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคารับซื้อ-ขายประจำวันของวงษ์พาณิชย์ได้จากเว็บไซต์www.wongpanit.com หรือ สอบถามจุดรับซื้อของวงษ์พาณิชย์ทั่วประเทศได้ที่ คอล เซนเตอร์ โทร. 081-887-6888” จรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่โค กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้

 

ด้าน ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด เผยว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะ 27.93 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกอยู่ราว 2 ล้านตัน โดยจำแนกเป็นขวดพลาสติก PET จำนวน 330,000 ตัน/ปี แบ่งเป็น ขวดพลาสติกชนิดขาว ใส 280,500 ตัน/ปี ขวดพลาสติกชนิด ขาวออกฟ้า 222,500 ตัน/ปี เป็นแผ่นฟิลม์สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ 45,900 ตัน/ปี ซึ่งปัจจุบันการรีไซเคิลพลาสติก PET ในประเทศไทยสามารถจัดการได้แล้วกว่า 80% ของ PET ทั้งหมด แต่ก็ยังคงเหลืออีก 20% ที่ต้องถูกนำไปฝังกลบ และบางส่วนก็เล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อม จนทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆ ของโลก

“หากมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อสามารถนำกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบจะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบและเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมไปได้มาก โดยวงจรชีวิตของขวด PET นั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ โดยเริ่มจากผู้ผลิต สู่มือผู้บริโภค การจัดเก็บของผู้รับซื้อขยะ การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบสู่กระบวนการรีไซเคิล สู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy”

 

หลายคนยังไม่ทราบว่าขวด PET สามารถนำกลับมารีไซเคิล โดยสามารถนำมาแปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารอีกด้วย การร่วมมือในครั้งนี้ของวงษ์พาณิชย์และซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จะช่วยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าขวด PET มีมูลค่าการรับซื้อในตลาดค่อนข้างสูง เพื่อกระตุ้นการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ

ซึ่งหากคนไทยได้รับความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง คัดแยกขวดพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่น มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล ขวดพลาสติกในมือคุณอาจจะสร้างรายได้อย่างที่คาดไม่ถึง และจะไม่กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าขยะอีกต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle