ภาคอินเตอร์เน็ต ขาที่ 4 ค้ำเศรษฐกิจสหรัฐ สร้างรายได้ถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์

Sep 27, 2019 P.Patikom

กลุ่มอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตของสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายราย เช่น  Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Twitter, Uber และบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท ฯลฯ ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2018 คิดเป็นประมาณ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (The Nation’s Gross Domestic Product - GDP) ของสหรัฐ (ขณะที่เมื่อปี 2014 ภาคอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตในสหรัฐสร้างรายได้เป็นมูลค่า 966.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6% ของ GDP) ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเศรษฐกิจสหรัฐ รองลงมาจาก ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ภาครัฐบาล และภาคการผลิต

ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกมาจากสมาคมอินเตอร์เน็ตที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้เป็นสมาชิกอยู่ ในช่วงเวลาที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้บางบริษัทกำลังถูกฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐสอบสวนด้วยข้อกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และบางคนในฝ่ายนิติบัญญัติยังเรียกร้องให้แยกสลายเพื่อลดขนาดองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้ลง

จากการศึกษาพบว่า ปีที่แล้วภาคอินเตอร์เน็ตสร้างงานโดยตรงเกือบ 6 ล้านตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็น 4% ของตำแหน่งงานในสหรัฐ ในขณะที่บริษัทอินเตอร์เน็ตในสหรัฐใช้เงิน 64 พันล้านดอลลาร์ ในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditures) และยังมีข้อมูลว่า ภาคอินเตอร์เน็ตได้สนับสนุนให้เกิดงานทางอ้อมอีก 13 ล้านตำแหน่ง

สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Bureau of Economic Analysis - BEA) ระบุว่า พนักงานที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 132,223 ดอลลาร์ต่อคนในปี 2017 เทียบกับรายได้ 68,506 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวม

Cr : REUTERS

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn