แม็คโคร เพิ่มศักยภาพโชห่วยภาคใต้ จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 ส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่

Sep 25, 2019 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย  อรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 11” จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 โซนภาคใต้ ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศ ชูนโยบาย “เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา” ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าส่งครบวงจรที่มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมเพิ่มศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการโชห่วยในส่วนภูมิภาค ให้สามารถปรับตัวและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่

 

สยามแม็คโคร

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn