กรุงไทย-แอกซ่า รับรางวัลระดับนานาชาติ ACES Awards 2019 สาขา The Best Work Place

Sep 25, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” (ACES) สาขา The Best Work Place ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความโดดเด่นในการจ้างงาน การฝึกอบรมและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu