ภาพยนตร์โฆษณา "ประกัน...สำหรับคนไม่ชอบประกัน" จากพรูเด็นเชียล คว้ารางวัลเทศกาลโฆษณาระดับโลก "AD STAR

Sep 19, 2019 -None-

ภาพยนตร์โฆษณา "ประกัน...สำหรับคนไม่ชอบประกัน" จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”)คว้ารางวัลระดับ Bronze ในประเภทภาพยนตร์ (ธุรกิจการเงิน/บริการ) จากเทศกาลโฆษณาระดับโลก "AD Stars 2019" ที่จัดขึ้นที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว ซึ่งสร้างสรรค์โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผ่านความร่วมมือกับทีมงาน  BBDO กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ประกัน...สำหรับคนไม่ชอบประกัน” ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่แท้จริงจากลูกค้าชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิต รวมถึงนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้า

AD STARS เป็นหนึ่งในเทศกาลโฆษณาที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก และเป็นเทศกาลระดับโลกเพียงเทศกาลเดียวที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือ วัตถุประสงค์ของการจัดเทศกาลนี้ ก็เพื่อเผยแพร่ความคิดและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สำหรับปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกจากผลงานนำส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 20,645 ชิ้น จาก 60 ประเทศทั่วโลก

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.