ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีแห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilitie

Sep 19, 2019 -None-

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี T.O.P.2019 – Together ness of Possibilities โดยมี ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริ หารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สานพลังความร่วมมือของเหล่าพันธมิตรร่วมเติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ  จัดงานสัมมนาเทค โนโลยีดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสในการแบ่งปันแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจเทค และแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีเหล่าสตาร์ทอัพและผู้ที่สนใจในแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  พร้อมเยี่ยมชม Innovation Space แหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ศูนย์ทด ลองนวัตกรรม และการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมทั้งนวัตกรรมจากทรู 5G ที่จัดแสดงในพื้นที่ True 5G Arena (5G showcases & Co-working Space) ณ บริเวณชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม (Digital Disrup tion) ที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ (Digital Transformation) ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกิดการบูรณาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชน สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความ มั่งคั่งของประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มทรู ในฐานะเอกชนไทย มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลง ทุนของภูมิภาค กลุ่มทรูจึงพัฒนา “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

“ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งเน้นการสร้าง Startup Ecosystem ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อ ถ่ายเท และหลอมรวมองค์ความรู้  เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่จะสามารถขยายและต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเทคโน โลยีข้ามชาติขนาดใหญ่ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนกลุ่มนักลงทุน และสตาร์ทอัพ มาร่วมเติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยี ทั้งไทยและต่างชาติ และพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์ กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทย ให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลในระดับภูมิภาค” ศุภชัย กล่าวเสริม

ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค  กล่าวว่า “ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “One Roof, All Possibilities - ที่เดียว ทุกความเป็นไปได้” ท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมด้วยการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในทุกมิติ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนถ่ายเทองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับธุรกิจดิจิทัล การส่งเสริมจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะต่อยอดโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาเทคโนโลยี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities โอกาสสำคัญที่จะได้พบกับกูรูและผู้เชี่ยว ชาญด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำและวงการสตาร์ทอัพจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้อํานวยการศูนย์วิสาหกิจเบื้องต้น ประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหา ชน) (NIA), James Tan, Deputy Chairman of Action Community for Entrepreneurship (ACE Singapore), Phi Van Nguyen, Chairman of Saigon Innovation Hub, S.Ryan Meyer, Managing Director APAC, General Assembly, Nicholas Nash, Co-Founder & Managing Partner of Asia Partners และ Khailee Ng, Managing Partner of 500 Startups ตลอดจนสตาร์ทอัพชื่อดังอย่าง Ookbee และ Camera360 นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันผลักดันการสร้างสรรค์นวัต กรรมและส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย”

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มั่นใจว่า ระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบและความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีไทยให้ก้าวสู่การเป็นยูนิคอร์นที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในเวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐ กิจไทยให้สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ฐนสรณ์ กล่าวสรุป

Startup

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort