ผอ อ.ส.ค.เข้าร่วมงานรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019

Sep 18, 2019 -None-

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงานรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019 ) ซึ่งปีนี้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ถูกรับการคัดเลือกได้รับรางวัลในประเภท การบริหารงานคุณภาพ โดยกิจกรรมการมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

นม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn