อีเลคโทรลักซ์ประกาศแผนดำเนินงานสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน-สนับสนุนกองทุนอาหาร

Sep 17, 2019 -None-

อีเลคโทรลักซ์ สวีเดนแถลงโครงการเพื่อชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (Better Living Program) แผนดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกจนปี 2573 ตั้งเป้าในเรื่องการรับประทานอาหารที่ดี (better eating) การดูแลเสื้อผ้าเครื่องใช้ (better garment) และการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน (better home environment) ความริเริ่มนี้มุ่งหวัง ที่จะตอกย้ำพันธกิจของ    อีเลคโทรลักซ์ ในประเด็นความยั่งยืนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

“โครงการ Better Living Program ตอกย้ำผลงานของอีเลคโทรลักซ์ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา ในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตคนนับล้าน ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกทางเลือกที่ยั่งยืน ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของเราต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในทุกด้านใช้ชีวิต ได้แก่ Taste (รสชาติที่เป็นเลิศ) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัว, Care (การดูแลเอาใจใส่ผ้า) กลุ่มผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อผ้า และ Wellbeing(สภาพความเป็นอยู่ที่ดีในบ้าน) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่ออากาศที่สดชื่นและน้ำอุ่น ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์ นับตั้งตั้งแต่วันนี้ต้องดีต่อสิ่งแวดล้อม” รัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

อีเลคโทรลักซ์กำหนดแผนการดำเนินงาน 2573 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ให้มีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

เป้าหมายแรก สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจก  เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารถึงร้อยละ 30 และ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้น กลายไปเป็นเศษอาหาร อีเลคโทรลักซ์ตั้งเป้าสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้จักเก็บรักษาอาหาร ทำอาหารและรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและโลก โครงการ Food waste ที่ริเริ่มโดยอีเลคโทรลักซ์ทั่วโลก ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนอาหารเหลือในสิงคโปร์ (Social Food Swap) ปลูกฝังให้พนักงานนำอาหารที่ไม่ใช้แล้วมาและเปลี่ยนกัน ซึ่งคาดว่าสามารถลดจำนวนอาหารเหลือได้ถึง 10,000 ตันในหนึ่งปี* โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ #Myhappy plate ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรณรงค์เรื่อง Food waste

อีเลคโทรลักซ์ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์กรเพื่อนักเรียนนักศึกษา AIESEC สมาคมเชฟโลก อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา Food waste

อีเลคโทรลักซ์ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในมูลนิธิอาหารจนปี 2573 ไว้ที่ 100 ล้าน โครนาสวีเดน (ประมาณ 300 ล้านบาท) และคาดว่าจะช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาหาร ทั้งผู้ที่ตกงานและผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 300,000 คน

เป้าหมายที่ 2 ทำให้เสื้อผ้าใช้งานได้นานขึ้น 2 เท่า แต่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลดลงร้อยละ 50

อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอีกสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผู้บริโภคเพียง 3 ใน 10 ที่ซักผ้าด้วยน้ำเย็น อีเลคโทรลักซ์พิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุที่เลือกใช้ ไปจนถึงขึ้นตอนการผลิตที่โรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์ ต้องมีคุณสมบัติประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน ประเมินผลทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนถึงมือผู้บริโภค จุดมุ่งหมายของการคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้ก็เพื่อรักษาเนื้อผ้าและสีสันให้สดใส สวมใส่ได้หลายครั้ง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า

เป้าหมายที่ 3 ทำให้บ้านปราศจากสารก่อภูมิแพ้และมลพิษ

ข้อมูลสถิติจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่า มลภาวะภายในบ้านอาจมีมากกว่าอากาศนอกบ้านถึง 5 เท่า และเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศของอีเลคโทรลักซ์ มีนวัตกรรมที่สามารถตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศภายในบ้าน และปรับค่าการฟอกอากาศอัตโนมัติ ให้อากาศภายในบ้านของผู้อยู่อาศัยสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ และทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงและให้อากาศสะอาดได้มากกว่า 3 เท่า (CADR) 

เป้าหมายที่ 4 ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่รูปแบบหมุมเวียนและส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

อีเลคโทรลักซ์ร่วมกับองค์กรอิสระ อาทิ Stena Recycling** เพื่อแยกชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่น และนำมารีไซเคิลให้มากที่สุด บริษัทตั้งเป้าที่จะผลิตเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์และทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล

โรงงานอีเลคโทรลักซ์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงถึงร้อยละ 66 ตั้งแต่ปี 2548*** และมีกระบวนการใช้พลังงานหมุมเวียนร้อยละ 50 ในทุกปฏิบัติการ ภายในปี 2563

ในปี 2562 นี้ คาดว่า อีเลคโทรลักซ์ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7 พันล้านโครน่าสวีเดน (ประมาณ 22,000 ล้านบาท) ในการลงทุนเครื่องจักรและเปลี่ยนไปสู่ระบบเป็นดิจิทัล

 

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn