NIA เผยทิศทางการดำเนินงานหลังครบรอบ 10 ปี เร่งพัฒนาบุคลากรนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการด้านธุรกิจ

Sep 17, 2019 -None-

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างสมบูรณ์ ประกาศทิศทาง 10 ประเด็นนวัตกรรม สำหรับการดำเนินงานในทศวรรษหน้า เพื่อเป็นเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมระดับโลก

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จที่ NIA ได้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ส่งผลให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้าของ NIA มาจากจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” มีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคือภาคธุรกิจและแรงงาน ดังนั้น ทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้า NIA จึงได้มุ่งเป้าในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อภาคธุรกิจและแรงงาน ประกอบด้วย “การสร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม” (Innopreneurship & Innovation-based Enterprise)  “งานแห่งนวัตกรรม” (Innovation Workforce) รวมถึง “การสร้างผู้ประกอบการภายในและผู้นำนวัตกรรม” (Intrapreneurship/Leadership) เพื่อสร้างบุคลากรและธุรกิจที่มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและทั่วโลก

โดยการสร้าง “นวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม” คือการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจและกิจการที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง และสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการวางฐานรากให้ภาคธุรกิจในประเทศสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดให้วิสาหกิจฐานนวัตกรรมได้มีการดำเนินงานอย่างมีศักยภาพ การเร่งพัฒนา “งานแห่งนวัตกรรม” หรือการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อตอบสนองงานด้านตลาดนวัตกรรมจึงต้องทำควบคู่กันไป โดยทักษะที่เหมาะสมกับงานแห่งนวัตกรรม คือการที่บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งทักษะความเป็นผู้นำและทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งการเสริมสร้างทักษะดังกล่าวได้สอดคล้องกับการชูประเด็น “การสร้างผู้ประกอบการภายในและผู้นำนวัตกรรม” หรือการสร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการนวัตกรรมในองค์กร เข้ามาเป็นอีกหนึ่งในทิศทางสำคัญของกรอบการทำงานของ NIA เพื่อมุ่งให้แรงงานและบุคลากรในแต่ละองค์กรมีมุมมองความคิด กล้าเสี่ยง มุ่งมั่น และมองหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของกิจการเอง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ”

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีจะตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จึงมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบด้วย งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE) วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ งาน Innovation Summit วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลท์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่นำมาทั้งโชว์และจำหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/NIAThailand” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

IT

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn