TPIPP ตั้งเป้ารายได้ปี 62 หมื่นล้านบาท วางแผนธุรกิจในอนาคต ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขยะ

Sep 13, 2019 -None-

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2562 นี้ 10,000 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีรายได้ 7,915 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ได้บันทึกรายได้ 5,211 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรวม 180 เมกะวัตต์ ให้มีประสิทธิภาพสูงในระดับ 95% นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) 5 ตัว เพื่อใช้ทดแทน Boiler ตัวอื่นในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันได้ติดตั้ง Boiler แล้ว 2 ตัว และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอีก 3 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงกลางปี 2563 เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทพร้อมเข้าซื้อซองประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด(TOR) โดยมีความสนใจเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา

“ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะมากขึ้น โดยร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับใหม่ สำหรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี ได้เพิ่มการสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะเป็น 900 เมกะวัตต์ จาก 500 เมกะวัตต์ เราจึงวางแผนธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นลงทุนขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมและความชำนาญ” ภัคพล กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย 2562) ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผล 840 ล้านบาท มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้

“บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับความต้องการใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตที่มีศักยภาพ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัท อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆหลายโครงการ” ภัคพล กล่าวเสริม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu