3,479
VIEWS

ม.เกษตร รีเฟรชแบรนด์ กับ DNA ในภาพลักษณ์ ทันสมัย

Sep 12, 2019 S.Meenarat

ต้องยอมรับว่าวันนี้ การตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแทบทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ “มหาวิทยาลัย” ที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ สร้างจุดขยายให้สามารถแข่งขันได้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคงความเป็นศูนย์รวมความ รู้ที่อัพเดทใหม่อยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยการปรับภาพลักษณ์ รีเฟรชแบรนด์ใหม่ให้ ม.เกษตรที่เราเคยรู้จักดูทันสมัยและเข้าใจโลกยุคใหม่มากกว่าเดิม

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ม.เกษตรต้องการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ใหม่ ต้องการเปลี่ยนภาพที่คนเคยมองให้ดูทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้คนนอกรับรู้ว่า ม.เกษตรไม่ได้มีดีแค่ด้านเกษตร

“เอกลักษณ์ ม.เกษตรค่อนข้างชัดเจน แต่ความจริงแล้ว ข้างในก็มีคณะอื่นๆ ที่แข็งแรงไม่แพ้กัน เราจึงมาคิดว่า ต้องทำให้ ความแข็งแรงของคณะอื่นเกิดภาพชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ ที่แข็งแรงของ ม.เกษตรเองก็ยังต้องคงอยู่”

เช่นนั้น ดร.จงรัก จึงได้ดึง ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เข้ามาดูแลในส่วนของ การรีเฟรชแบรนด์ในครั้งนี้

เริ่มต้นจากการเพิ่มโลโก้ “KU” ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์หลัก รองจากตราพระพิรุณเดิม เพื่อปรับภาพโลโก้ให้มีความเป็นสากล มากยิ่งขึ้น โดยยังรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์เดิม เพียงแต่เลือกใช้โลโก้ ต่างๆ ตามความเหมาะสมเท่านั้น

“เรามองว่าโลโก้ KU จะเข้ามาช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย สีที่ใช้ซึ่งแสดงถึงความเป็น ม.เกษตรได้ดี ซึ่งหากเราต้องการจะก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ โลโก้ใหม่นี้ก็จะช่วยให้การสื่อสารของเรากว้างขึ้น”

 

เพราะภาพลักษณ์ทันสมัยไม่ได้สร้างได้จากแค่โลโก้ จากความเข้าใจในพฤติกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบัน ม.เกษตรได้สร้างพื้นที่แลนด์สเคป “Eat & Read” พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ ทานอาหารได้และสามารถใช้เสียงได้ในที่เดียว ซึ่งต่างจากห้องสมุดในแบบเดิมๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกมาสร้าง ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ดร.จงรัก กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นสำคัญของ ม.เกษตร ซึ่งเปรียบเสมือน DNA คนเกษตรที่คนนอกไม่รู้ ก็คือ การอยู่ร่วมกันในระบบพี่น้อง ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความรักใคร่กลมเกลียวกันจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่บุคลากร นักศึกษา ไปจนถึงศิษย์เก่าที่ยังคง รักและภาคภูมิใจในเลือดเกษตรอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน สาเหตุเป็นเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ม.เกษตรพยายามจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันอยู่เสมอ และแน่นอนว่าการ ทำงานร่วมกันของคนแต่ละรุ่นก็เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ ที่สร้างความรักใคร่กลมเกลียวกันฉันท์พี่น้องให้กับคน KU

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของความรักใคร่กลมเกลียวนี้ ไม่ได้ถูกสื่อสารออกไปสู่ภายนอก

สาเหตุของการรีเฟรชในครั้งนี้จึงเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ ที่ทันสมัย และมีความกลมเกลียวออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิจกรรมการประกวดการออกแบบคอลเลคชั่นที่ “KU” จัดขึ้น เพื่อสะท้อนภาพความสมานฉันท์กลมเกลียวให้ชัดเจนมากขึ้น โดยให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนในการคิดออกแบบ สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือแม้กระทั้งกระติกน้ำ โดยใช้โลโก้ “KU” เป็นสื่อกลาง เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายจริงในสถาบัน

สิ่งที่ม.เกษตรปูทางมาตลอด ต่อยอดสู่ปรากฏการณ์สร้าง แบรนด์ KU ที่ถูกสื่อสารไปแบบออร์แกนิกส์ เมื่อม.เกษตรเริ่มสื่อสาร โลโก้ แลนด์สเคปใหม่ รวมไปถึงโปรโมทขายสินค้าที่ออกแบบโดย นักศึกษาและบุคลากรให้คนภายในได้รับรู้

“ด้วยเครือข่ายคน KU ที่มีอยู่มหาศาลประกอบเข้ากับ ความรักใคร่กลมเกลียวซึ่งเป็นจุดเด่นของม.เกษตรอยู่แล้ว ทำให้ ทั้งบุคลากรและนักศึกษาทั้งเก่าใหม่ เต็มใจที่จะพูดถึงเรา เต็มใจที่จะบอกต่อ อย่างเสื้อผ้าที่เขาได้ออกแบบเอง เขาก็จะรู้สึกชอบรู้สึกภูมิใจที่จะใส่เดินไปไหนมาไหน เกิดเป็นการสื่อสารที่เราแทบ จะไม่ต้องทำอะไรเลย”

“เราไม่เชื่อว่าการอยู่แต่ในห้องเรียนจะเป็นเรื่องที่ดี แต่เราเชื่อว่าความรู้จริงๆ เกิดได้จากการเรียนรู้ การออกนอกห้องเรียน เด็กๆ จะได้ทั้งทักษะ ความรู้ และได้ปฏิบัติจริง เราจึงสร้างพื้นที่ Eat & Read ขึ้นเพื่อผลักดันให้นักศึกษามีความสนใจที่จะออกมาเรียนรู้ ออกมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้อง”

 

แม้ว่า ม.เกษตรจะพยายามรีเฟรชแบรนด์ให้ดูสดใส  ทันสมัยขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังคงไว้ซึ่งความสำคัญกับส่วนเกษตรที่แข็งแรง โดยเชื่อมโยงงานเกษตรไปสู่คณะอื่นๆ ด้วย อาทิ หลักสูตรที่ต้องมีอัตลักษณ์ของเกษตรอยู่ด้วย เช่น สถาปัตย์สามารถสร้างตึกสูงได้ ขณะเดียวกันก็เน้นในเรื่องออกแบบเชิงอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อม

สำหรับ ดร.จงรัก มองว่า ม.เกษตรเป็นเพียงมหาวิทยาลัย เดียวที่มีศักยภาพมากพอที่จะไปต่อสู้ในระดับสากล  สามารถขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนำระดับโลกได้ เนื่องจากอาวุธ สำคัญซึ่งเป็นจุดแข็งให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ก็คือ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

นอกจากนี้ ม.เกษตรยังมีแผนสร้าง Starup Gateway เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ที่ทั้งทันสมัย และครบครัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งทำ Innovation Hub ให้กับวิทยาเขตต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเป็นศูนย์การศึกษาใหม่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา และปฏิบัติงานจากสถานที่จริง

“เราอยากสร้างแบรนด์ โดยเชื่อมโยงความสามัคคี และความภาคภูมิใจ ไปสร้างสรรค์งาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อยกระดับแก่นแท้ของประเทศไทย ยกระดับ สู่สากลให้คนทั่วโลกยอมรับ เป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากให้เป็น ก็คือ ยกระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัย ระดับโลก” ดร.จงรัก กล่าวทิ้งท้าย 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.