TKS เปิดแผนครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องคว้างานโปรเจ็กต์ใหญ่นำบริษัทลูก Synergy ทีบีเอสพี เสริมแกร่งธุรกิจ

Sep 10, 2019 -None-

TKS ลุ้นโปรเจ็กต์ใหญ่ไหลเข้าครึ่งปีหลัง หวังคว้างานพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น บวกรับทรัพย์ TBSP เต็มปี ประกาศทำ Tender Offer หุ้น TBSP อีก 22,282,170 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ TKS ยังไม่ได้ถือครอง ในราคา 13.80 บาท กำหนดเวลาทำคำเสนอซื้อระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 2562 - วันที่ 1 ต.ค. 2562 ผ่านตัวแทนรับซื้อ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเปิดแผน Synergy ระหว่าง ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ และ TBSP เสริมแกร่งธุรกิจ ตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ เตรียมทัพบุกตลาดต่างประเทศเต็มสูบ “สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์” คาดแบ็กล็อกในมือดันรายได้เข้าและกำไรเข้าเป้า หลังได้กำไร SYNEX หนุน

สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่สุดของประเทศ เปิดเผยถึงแนวโน้มผลดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2562 คาดว่าการเติบโตดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 3/2562 บริษัทมีโปรเจ็กต์ใหญ่เป็นงานพิมพ์ข้อสอบของหน่วยงานราชการ และงานพิมพ์แสตมป์ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก รวมถึงงานพิมพ์ประเภทอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog)  ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ครึ่งปีหลังในปีนี้ประมาณ 700 ล้านบาท

ขณะที่ในไตรมาส 4/2562 บริษัทคาดหวังที่จะได้รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่น ที่ไม่ได้มีการจัดมานานกว่า 5 ปี แบ่งเป็น 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2. การเลือกตั้งสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งเทศบาล 3. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. การเลือกตั้งระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   และ 5. การเลือกตั้งระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจัดเลือกตั้งของ กกต. ว่าจะทยอยพิมพ์บัตรเลือกตั้ง แต่ละประเภท หรือจะมีงานพิมพ์ครบจบครั้งเดียวหรือไม่ หรือแม้ไม่ได้จัดพิมพ์พร้อมกัน ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทที่ได้รับจะสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯให้เติบโตแข็งแกร่ง

โดยในครึ่งปีหลัง TBSP ผลงานจะดีขึ้นจากการรับงานใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม ส่วนบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX บริษัทถืออยู่ร้อยละ 38.51 ถึงแม้ว่าในครึ่งปีแรกจะได้รับผลกระทบจาก TRADE WAR บ้าง แต่คาดว่าในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น จึงมองว่าจะสะท้อนธุรกิจในครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก

“บริษัทเชื่อว่าผลการดำเนินงานปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 14  ได้ตามแผนที่วางไว้ จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,534.18 ล้านบาท จากงานที่เข้ามาต่อเนื่อง และรับรู้งานในมือ (Backlog) ครึ่งปีหลังอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้ให้เติบโตตามแผนที่วางไว้ได้ รวมถึงกำไรสุทธิสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทลูกอย่าง SYNEX และ TBSP สนับสนุนกำไรสุทธิของบริษัท” สมคิด กล่าว

สมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า  หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาไม่เกินหุ้นละ 13.80 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า TKS อาจจะยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP  

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนในรูปของเงินสด ซึ่งมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้เท่ากับ 307.49 ล้านบาท  ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 26 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม-1 ตุลาคม 2562 ผ่านตัวแทนรับซื้อจาก บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน TKS ถือครองหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 87,717,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญของ TBPS ที่ทำการเสนอซื้อในครั้งนี้จะเท่ากับ 22,282,170  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ TKS ยังไม่ได้ถือครอง

“วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้น TBSP เพิ่มเนื่องจาก TKS มีบริษัทลูกที่ทำธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ 2 บริษัท คือบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด และ TBSP  ซึ่งทั้ง 2 บริษัทต่างก็เป็นบริษัทใหญ่ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ไฮเทคโนโลยี  การที่เราตั้งใจถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 บริษัทนี้ เนื่องจากเรามีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่จะปรับโครงสร้างให้มีจุดแข็งให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีใหม่ โดยนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค สามารถนำเสนอต่อลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ ซึ่งต้องมีความแข็งแกร่ง จึงเป็นที่มาในการ Synergy ร่วมกัน และทำกลยุทธ์อย่างจริงจังในการรับงานพอร์ตใหญ่ ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างเพาเวอร์ในการต่อรองกับซัพพลายเออร์ และเรื่องของโนฮาวที่แต่ละบริษัทมีการพัฒนาเพื่อความละเอียดรอบคอบ บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาช่วยศึกษาและวิเคราะห์หาวิธีการที่ดีที่สุด คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2563” สมคิด กล่าว

ผลประกอบการ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle