ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับเรือโดยสาร

Sep 10, 2019 -None-

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย กัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ ร่วมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การทำประกันภัยผู้โดย สารเรือสำหรับเรือโดยสารให้กับชาวบ้านในชุมชน ตามโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2562 ณ ลานสวนสาธารณะ ตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.