SEAC สร้างแนวร่วมสู้วิกฤตดิสรัปชั่น Reskill “คน” ผ่านโมเดล YourNextU สู่การเติบโตแบบยั่งยืน

Sep 04, 2019 -None-

การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุค Disruption ส่งผลให้กรอบการทำงานภายใต้องค์ความรู้เดิมไม่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อีกต่อไป ซึ่ง World Economic Forum ยังมองว่า มากกว่า 50% ของคนทำงานต้องมีการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) รวมถึงต้องรู้จักเสริมทักษะเดิมเพื่อให้เกิดการต่อยอดออกไป (Upskill) และทั้งหมดนี้ต้องเร่งให้เกิดขึ้นภายในปี 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ในโลกธุรกิจยุคใหม่

SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จึงเดินหน้าสร้างแนวร่วมเพื่อสู้วิกฤตดิสรัปชั่นที่เกิดขึ้น ตอกย้ำแนวคิด “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงของชีวิต” ด้วยการดึง 6 องค์กร ระดับแนวหน้าของประเทศไทยจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ อาทิ อิตัลไทย เอไอเอส พีทีจี เมืองไทยประกันชีวิต มิตรผล และเอสซีจี เพื่อเป็นองค์กรกลุ่มแรกที่เข้าร่วมปฏิรูป “คน” ภายในองค์กร ผ่านโมเดล YourNextU นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก อัดแน่นด้วยหลักสูตรคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า ท่ามกลางภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ยังคงรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวทางธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพื่อลดข้อผิดพลาดจนอาจทำให้ “องค์กร” หรือ “ตัวคุณ” ไล่ตามคนอื่นไม่ทัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจองค์กรของตนเองก่อนว่าองค์กรอยู่ตรงจุดไหน มีความพร้อม หรือมีปัญหาหรือไม่ อะไรคือความท้าทายใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา และจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพื่อที่จะปรับองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

“อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือ การปฏิรูป “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คนในองค์กร” เพราะการจะผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปข้างหน้าได้การเตรียมความพร้อมของคนเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้จึงมีคำ 2 คำ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปคน นั่นคือคำว่า รีสกิล (Reskill) เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับโลกดิสรัปชั่นได้ และคำว่า อัพสกิล (Upskill) เป็นการเสริมทักษะในงานเดิมที่ทำอยู่เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของการต่อยอดออกไปอีก เช่น การเสริมทักษะของการเป็นหัวหน้างานในบริบทใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นต้น”

เพื่อให้โมเดล YourNextU เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้น SEAC จึงร่วมกับ 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย อาทิ อิตัลไทย เอไอเอส พีทีจี เมืองไทยประกันชีวิต มิตรผล และเอสซีจี ซึ่งเป็นองค์กรที่กำลังมองหา “จุดเปลี่ยนสู่ความท้าทายในอนาคต” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรที่เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ “คน” และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนเพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อการแข่งขันบนโลกดิสรัปชั่นได้ถือเป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ร่วมเสริมอาวุธให้กับคนในองค์กร ผ่านการ Reskilling บนบริบทที่ว่า การรีสกิลหรือการเพิ่มพูนทักษะเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว และไม่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ

“เพราะการรีสกิล “คน” สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่อง ทุกด้านหลากหลายสาขาวิชา แต่ “บุคคล” นั้นต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป โดยครั้งนี้ทุกองค์กรได้นำ YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานที่ตอบโจทย์ในเรื่องรีสกิลมาขับเคลื่อนบุคลากรภายในองค์กร”

คุณอริญญา ยังกล่าวเสริมว่า จุดเด่นของ YourNextU คือการเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุมและหลากหลายด้วยคอนเทนต์จากสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies, FinxS, J2N Global, Psytech International, Simplilearn, Coorpacademy อีกทั้งยังมีหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ยุค 4.0 และอื่นๆ แต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันเจ้าของหลักสูตรโดยตรง สามารถนำไปใช้ต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

“YourNextU ไม่ใช่แค่การเทรนนิ่งแต่เป็นรูปแบบของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ให้คนเรียนเป็นคนเลือกและทำความเข้าใจเองว่า ตัวเองต้องอัพสกิล และรีสกิลในเรื่องใด ซึ่ง YourNextU ไม่ได้มีแค่การนำคอนเทนทต์ดีๆ จากต่างประเทศมานำเสนอ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราสร้าง YourNextU เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เราคาดหวังว่า คนที่มาจากหลากหลายองค์กรทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงคนที่มีอาชีพอิสระ หรือเป็นสตาร์ทอัพจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ โดยมี SEAC เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าผู้เรียนในวันนี้จะไม่ได้อยู่ใน YourNextU แล้ว แต่เราก็ยังอยากให้สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก”

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ SEAC ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 6 องค์กรยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศไทย อาทิ คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย, คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), คุณฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL, ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ว่า “ทำไม” การพัฒนา “คน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และทำไมถึงต้องเป็น YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของ SEAC

โดยผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน มีการแสดงมุมมองที่เห็นพ้องต้องกันว่าการรีสกิลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทำงานทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแต่ระดับผู้บริหารและโมเดล YourNextU มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูง (Blended Learning) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทางที่ถนัดได้อย่างไม่จำกัดทั้งรูปแบบ วิชาและจำนวนครั้ง จึงนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้ผู้เรียนเลือกกำหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning)

ที่น่าสนใจ คือ หลักสูตรต่างๆ ของ YourNextU มีความทันสมัยและอัพเดทหลักสูตรใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Speed of Change) และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็วเติมเต็มการรีสกิลได้ครบถ้วนทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เพื่อการพัฒนาองค์กรไปในวงกว้างมากขึ้น (Scalability)

“แม้ว่าในช่วงเริ่มต้น เราต้องการพันธมิตรที่มาให้การสนับสนุนแต่ในระยะยาวเราไม่ได้มองแค่องค์กรใหญ่อย่างเดียวเพราะองค์กรใหญ่มีความสามารถในการเข้าถึงหลักสูตรเหล่านี้ได้อยู่แล้ว วันนี้เราจึงมองถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานในหลายๆ ระดับ กลุ่มองค์กรขนาดกลาง และเล็กที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถไปถึงหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสได้ และกลุ่มพนักงานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการรีสกิลตัวเอง เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด สร้างการเติบโตและทำให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคต” 

YourNextU เป็นโมเดลที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (Unlimited) เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัด จาก 4 รูปแบบการเรียนรู้ (4 Line Learning) ประกอบไปด้วย Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ ที่มีมากกว่า 50 หลักสูตร Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลหรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกกว่า 70 หลักสูตร Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุดกว่า 200 หลักสูตร และ Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดเพื่อเป็น “คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ” สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

โดย YourNextU เป็นโมเดลการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและอยู่ในระดับราคาที่บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในราคาเพียง 12,000++ บาท/คน/ปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yournextu.com)

คุณอริญญาย้ำว่า เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ สถานภาพของทรัพยากรมนุษย์ก็ย่อมสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในฐานะคนทำงานจึงจำเป็นต้องตื่นตัว และพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องรู้จักเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เป็น รวมถึงการรีสกิลเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นประตูนำไปสู่โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในทุกมิติ

SEAC จึงเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตอบรับทุกความต้องการของทั้งด้านองค์กรและบุคลากรผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU เพื่อสร้างสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการนำนวัตกรรมมาสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

“เพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้อยู่ในมือคนอื่นและโมเดล YourNextU จะทำให้ทุกคนมีพลังที่จะสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” คุณอริญญา กล่าว

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle