มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Aug 28, 2019 -None-

มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019” ส่งมอบ สิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตชาว กทม. และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก เริ่มสิงหาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ประเดิมด้วยกิจกรรมตลาดนัดการกุศล AWC Charity Market Around, กิจกรรมวิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมลดขยะ Empire Tower We Run 2019 with Virgin Active, กิจกรรมต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ประดับตกแต่งด้วยอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ภายใต้แนวคิด A Sathorn District Charity Christmas Tree  The Green Happiness Society ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปันฝัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ผ่านอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติในปี 2563 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรักษาเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก
 
ความมุ่งหวังในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
คือจุดเริ่มต้นของโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019
 
“มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยยึดมั่น ในการสร้างคุณค่าและประโยชน์เพื่อดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน”
วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว 
 
“ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำค่านิยมหลัก (CORE VALUES) ขององค์กร มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมผ่านโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER ซึ่งเป็นการผนึกพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนในย่านสาทรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนคืนกลับสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ นับเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับ สนุนกรุงเทพมหานครให้พัฒนา กทม. สู่ศูนย์กลางธุรกิจอันดับหนึ่ง ตามแนวทางที่ทางกรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ พร้อมสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน”

4 กิจกรรมหลักที่หลอมรวมสู่โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2019 
 
ทั้งนี้ โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2019 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
 
(1) กิจกรรมตลาดนัดการกุศล AWC Charity Market Around ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562 ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G โดยได้รวมสิ่งของบริจาค และร้านค้าชั้นนำ มาจัดจำหน่ายภายใต้คอนเซปต์ The Green for Change ตอบไลฟ์สไตล์คนเมืองที่รวมสิ่งดีๆ วิถีพอดีที่ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าจากผู้บริจาค ให้เลือกช้อปหลากหลาย อาทิ ของใช้ ของตกแต่งเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย อาทิ เสื้อผ้าราคาสุดคุ้ม ร้านขนม และร้านค้าแบรนด์ดัง Garmin, SE -ED, Major Cineplex, FU FU ShabuTaiwan และ ZERO kcal โดยคุณกาละแมร์ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งจะถูกมอบให้แก่โครงการฯ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนต่อไป 
 
(2) กิจกรรม Empire Tower We Run 2019 with Virgin Active ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ ภายใต้แนวคิด Green Marathon Run One Cup วิ่งแก้วเดียว ส่งต่อและคืนกลับสิ่งดีๆสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาทรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร กับระยะทาง 21 กิโลเมตร: Half Marathon | 10.5 กิโลเมตร: Mini Marathon | 4.2 กิโลเมตร : Fun Run กับรูปแบบการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% GIVE GREEN โดยรายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในโครงการ Pun Fun ต่อไป เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่าน www.empiretower werun.com ตั้งแต่วันนี้ - 4 ตุลาคม 2562 และเปิดรับสมัครที่บูธชั้น G EmSpace @ Empire Tower ตั้งแต่ 2 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ค่าสมัคร Fun Run ราคา 500 บาท, Mini Marathon ราคา 600 บาท และ Half Marathon ราคา 700 บาท กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท พิเศษ! สำหรับ 300 ท่านแรกที่สมัครผ่านบูธที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ รับสิทธิ์แลกซื้อแก้วน้ำ Collapsible Cup Limited edition พิเศษเพียง 100 บาทเท่านั้น ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: empirewerun@gmail.com และ www.facebook.com/EmpireTowerWeRun หรือ โทร 064 829 6245
 
(3) กิจกรรมต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ประดับตกแต่งด้วยอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา A Sathorn District Charity Christmas Tree ภายใต้แนวคิด The Green Happiness Society ที่จะเปิดตัวเป็น Landmark แห่งใหม่ย่าน BTS ช่องนนทรี อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ ไปจนถึง 31 มกราคม 2563 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวสาทร พร้อมสร้างฝันให้กับน้องๆ รวมไปถึงเปิดไฟต้นคริสต์มาสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ถือเป็นการเพิ่มสีสันให้แก่ประชาชนผู้ผ่านไปมาระหว่างทางเชื่อมรถไฟฟาช่องนนทรี
 
และ (4) กิจกรรม ปันฝัน กิจกรรมปิดท้ายโครงการ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาจาก Charity Christmas Tree พร้อมทุนการศึกษา มอบให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาส และเป็นการนำความรักและความปราถนาดีส่งต่อให้แก่น้องๆอีกด้วย

อีกหนึ่งโครงการตัวอย่างแห่งความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยจากจุดเล็กๆ ย่านสาทรสู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากกรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนหลัก อันได้แก่ 
 
Virgin Active, KPMG, KTAM, VGI, GIS, UOB, CES, ไทยเบฟเวอเรจ, น้ำดื่มช้าง, เครื่องดื่ม 100 Plus , FU FU ShabuTaiwan
Perfect Companion, Maersk Line, TOTO, TCC Technology, PCS,  AIS,  โจนส์ แลง ลาซาลล์, ชิน-นะ-รัช, บางกอกอินดัสเทรียลก๊าซ, ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์, Major Cineplex, SE-ED, อนุรักษ์พลังงาน เอสจี ที่ทำให้การจัดทั้ง 4 กิจกรรม เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ พร้อมร่วมส่งเสริมพื้นที่ธุรกิจย่านสาทร  ในการเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์ชุมชนเมืองคุณภาพและเป็นศูนย์กลางธุรกิจอันดับหนึ่งจากปัจจุบันสู่อนาคต เพื่อร่วมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
 
ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019  และกลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เพิ่มเติมได้ที่ Website: www.assetworldcorp-th.com, Facebook: AssetWorldCorporation, IG: AssetWorldCorporation

Event

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle