4 กระทรวงใหญ่ ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019”

Aug 23, 2019 -None-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019 พร้อมดึง 26 สมาร์ทซิตี้นำร่องอาเซียนจาก 10 ประเทศสมาชิก อาทิ หลวงพระบาง เนปิดอว์ จาการ์ตา ยะโฮร์บาห์รู พระตะบอง บันดาร์เสรีเบกาวัน สิงคโปร์ และกรุงเทพ มหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาเมืองของแต่ละเมืองนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมประจำปี โดยงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประชุม ASCN Annual Meeting 2019 ในรูปแบบ Roundtable Meeting ชูแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อการยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมจัดงาน ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 กิจกรรมออกบูธนิทรรศการเมืองอัจฉริยะจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 ราย พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำกว่า 50 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ 4 แนวคิด City X Tech, Ultimate Driving Forces, Sustainable-By-Design และ Better City through Better Digital Governance เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน

ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงาน “ASEAN Smart Cities Network” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยได้จัดงานครั้งแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือเพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างสมาชิก แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาเมือง หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละแผนปฏิบัติการ และสำรวจโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพันธมิตรภายนอกอาเซียน รวมถึงสานต่อเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนผ่านการประยุกต์ใช้เทค โนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 หรือ ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของอาเซียนอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้ รมว.ต่างประเทศ ยังได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Advancing Partnership for Sustainability”

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศ ไทย กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “ในปีนี้เราจัดการประชุม ASCN Annual Meeting 2019 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 โดยจัดระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ที่ GMM LIVE HOUSE เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประ เทศ เพื่อพูดคุยหารือภายใต้แนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

  • City X Tech: Hacking Exponential Growth through Deep Innovation การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและเทคโน โลยีเชิงลึกเพื่อการผลักดันสู่ยุคสมาร์ทไลฟ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยกกำลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเมืองไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต
  • Ultimate Driving Forces: Reengineering Public-Private-Partnership จะเป็นอย่างไรถ้าเมืองสามารถขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนทั้งจากภาครัฐและเอกชน หรือ Public-Private-Partnership (PPP) เพื่อการปรับเปลี่ยนในระบบและเตรียมความพร้อมของ "สุดยอดพลังขับเคลื่อน" ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  • Sustainable-By-Design: Creativity and the City Sustainable-By-Design บทบาทของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมของเมือง มาปรับมุมมองให้กลายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่อาศัย ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถของผู้คน และเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน
  • Better City through Better Digital Governance เพื่อเมืองที่ดีกว่า และการกำกับดูแลด้านดิจิทัลที่ดียิ่งกว่าเดิม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเมืองที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน เน้นเรื่องการกำกับดูแลระบบดิจิทัลเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างความรับผิดชอบ พร้อมอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล”

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประชุมในระดับอาเซียนที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองด้านการพัฒนาเมืองจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและต่างชาติอย่างเกินความคาดหมาย และสำหรับการจัดประชุม ASCN ในครั้งนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลายประเทศมาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่งผ่านรูปแบบการทอล์คโชว์ในบรรยา กาศที่เป็นกันเอง รวมถึงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 5,000 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ascn2019.com หรือ www.smartcitythai land.or.th

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle